Balanç de les respostes rebudes a la carta “Per una millora dels Concursos d’arquitectura” | AxA

Balanç de les respostes rebudes a la carta “Per una millora dels Concursos d’arquitectura” | AxA

El passat 4 de març, AxA va enviar la cartaPer una millora dels Concursos d’arquitecturaa un total de 142 entitats públiques i Ajuntaments que convoquen concursos a Catalunya.

Dos mesos més tard podem fer balanç de la resposta: hem rebut 7 cartes de contesta, un 5% del total. Aquestes cartes corresponen a:

  • Ajuntaments: Berga, Figueres, Girona
  • Generalitat: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana
  • Altres institucions públiques: TMB, Hospital Clínic i Cimalsa

La primera conclusió a extraure és evident: la falta de resposta de les nostres institucions públiques és alarmant. El fet de no contestar una carta extensa, raonada i propositiva; signada por un col·lectiu d’arquitectes que ha col·laborat intensament amb l’administració durant les últimes tres dècades, reflexa una desídia o més aviat menyspreu del nostre col·lectiu impròpia de qualsevol institució pública.

No obstant això, les respostes rebudes han sigut esperançadores: les set institucions esmentades es comprometen a col·laborar amb AxA per millorar les condicions dels seus concursos i fins i tot, dues d’elles, Cimalsa i l’Hospital Clínic, revisen els últims concursos convocats i les condicions que es van establir. Quant a la normativa, el regidor de l’Ajuntament de Girona confia en què la Llei de l’arquitectura resoldrà part d’aquestes qüestions; i el president de TMB s’encomana a les noves directives sobre contractació en el sector públic de la Unió Europea.

Donada aquesta resposta, satisfactòria en nomès un 5%, s’iniciaran accions encaminades a garantir els principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.