Barcelona exhibeix model al World Urban Forum | Silvia AnguloBarcelona exhibe modelo en el World Urban Forum | Silvia Angulo

Barcelona exhibeix model al World Urban Forum | Silvia AnguloBarcelona exhibe modelo en el World Urban Forum | Silvia Angulo

Publicat el 10 d’abril de 2014 a La Vanguardia

Quito, São Paulo i Santiago de Xile firmen acords amb l’Ajuntament per rebre assessorament urbàPublicado el 10 de abril del 2014 en La Vanguardia

Quito, São Paulo y Santiago de Chile firman acuerdos con el Ayuntamiento para recibir asesoramiento urbano

A les portes d’un petit cubicle on quatre cadires i una taula ocupaven gairebé la totalitat de l’espai, suportant una calor asfixiant i en un estand atapeït de curiosos, periodistes i representants del món local, els alcaldes de Quito, São Paulo i Santiago de Xile feien cua pacientment en un racó abans de poder entrevistar-se amb el seu homòleg a Barcelona, Xavier Trias. Són tres de les ciutats que van subscriure -en el marc del World Urban Forum de les Nacions Unides- convenis perquè la capital catalana i les seves empreses públiques les puguin assessorar en matèria de desenvolupament urbà, econòmic i mediambiental.

Barcelona i Catalunya venen model plegades i comparteixen expositor al World Urban Forum. “Diuen que cadascú va pel seu cantó, però Generalitat i Ajuntament van junts pel món explicant què són Catalunya i Barcelona”, va dir l’alcalde Trias. El fòrum de ciutats del món és un aparador únic perquè oenagés, universitats, governs i 210 urbs mostrin els seus avenços socials, urbanístics i econòmics a la plaça Major de Medellín, presa fins a l’11 d’abril per 25.000 participants i també per milers policies provinents de tot el país. L’esdeveniment té lloc cada dos anys i l’organitza ONU-Habitat, que presideix l’exalcalde de Barcelona, Joan Clos.

La capital catalana mostra els seus projectes urbanístics estrella i també les línies d’actuació que l’han de convertir en l’smart city de capçalera. Tot i això, alguns dels plans que hi presenten encara no s’han començat a executar, com el de portes de Collserola, o el desenvolupament no depèn de la voluntat municipal, que seria el cas de l’estació de la Sagrera. També s’hi inclou la transformació de Glòries, molt més avançada, el clúster nàutic, el pla Buits i el famós mantra d’Hàbitat Urbà a partir de les tres escales: metropolitana, urbana i humana.

La Generalitat també aprofita el World Urban Forum per firmar acords a Colòmbia que permetin que empreses públiques de l’Administració puguin assessorar els ajuntaments d’aquest país en qüestions com la mobilitat, la gestió de residus i l’habitatge. El secretari d’Habitatge, Carles Sala, va explicar que el conveni s’ha firmat amb Findeter, la banca pública colombiana, i que permetrà que l’Incasòl, Cimalsa o Ferrocarrils de la Generalitat puguin acompanyar arquitectes i enginyeries catalanes a participar en projectes de desenvolupament en ciutats colombianes.

El lema del setè World Urban Forum, desbordat per la participació, és “Ciutats per a la vida”. Michael Bloomberg, exalcalde de Nova York, va explicar el dia de la inauguració que “no només són les grans ciutats les que s’han de plantejar reduir les emissions. El canvi climàtic és un repte per a totes les mides de ciutats, i per això sóc a Medellín, portant aquest missatge com a representant de les Nacions Unides”.

El fòrum pretén avançar en els resultats de la conferència sobre el desenvolupament sostenible de l’any passat, que proposa un pla per replantejar el creixement econòmic mentre s’avança en l’equitat social. Així mateix, el World Urban Forum s’incorporarà al procés de preparació global de la tercera conferència de les Nacions Unides sobre habitatge i desenvolupament urbà sostenible. La trobada també abordarà qüestions com les desigualtats socials creixents que es produeixen a les grans ciutats i les disparitats de gènere.

A las puertas de un pequeño cubículo donde cuatro sillas y una mesa ocupaban casi la totalidad del espacio, soportando un calor asfixiante y en un stand repleto de curiosos, periodistas y representantes del mundo local los alcaldes de Quito, São Paulo y Santiago de Chile hacían cola pacientemente en un rincón antes de poder entrevistarse con su homólogo en Barcelona, Xavier Trias. Son tres de las ciudades que suscribieron -en el marco del World Urban Forum de las Naciones Unidas- convenios para que la capital catalana y sus empresas públicas puedan asesorarles en materia de desarrollo urbano, económico y medio ambiental.

Barcelona y Catalunya venden modelo de forma conjunta y comparten expositor en el World Forum Urban. “Dicen que cada uno va por su lado, pero Generalitat y Ayuntamiento van juntos por el mundo explicando qué son Catalunya y Barcelona”, refirió el alcalde Trias. El foro de ciudades del mundo es un escaparate único para que oenegés, universidades, gobiernos y 210 urbes muestren sus avances sociales, urbanísticos y económicos en la plaza Mayor de Medellín, tomada hasta el próximo 11 de abril por 25.000 participantes y también por miles de policías llegados de todo el país. La cita se celebra cada dos años y está organizada por ONU-Habitat que preside el ex alcalde de Barcelona Joan Clos.

La capital catalana muestra sus proyectos urbanísticos estrella y también las líneas de actuación que deben convertirla en la smart city de cabecera. Sin embargo, algunos de los planes que allí se presentan aún no han empezado a ejecutarse, como el de puertas de Collserola, o su desarrollo no depende de la voluntad municipal, que sería el caso de la estación de la Sagrera. También se incluye la transformación de Glòries, mucho más avanzado, el clúster náutico, el pla Buits y el famoso mantra de Hábitat Urbano a partir de las tres escalas: metropolitana, urbana y humana.

La Generalitat también aprovecha el World Urban Forum para firmar acuerdos en Colombia que permitan que empresas públicas de la Administración puedan asesorar a los ayuntamientos de este país en cuestiones como la movilidad, la gestión de residuos y la vivienda. El secretario de Habitatge, Carles Sala, explicó que el convenio se ha firmado con Findeter, la banca pública colombiana, y permitirá que el Incasòl, Cimalsa o Ferrocarrils de la Generalitat puedan acompañar a arquitectos e ingenierías catalanas a participar en proyectos de desarrollo en ciudades colombianas.

El lema del séptimo World Urban Forum, desbordado por la participación, es “Ciudades para la vida”. Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, explicó el día de la inauguración: “No sólo son las grandes ciudades las que tienen que plantearse reducir sus emisiones. El cambio climático es un reto para todos los tamaños de ciudades y por eso estoy en Medellín, trayendo este mensaje como representante de las Naciones Unidas”.

El foro pretende avanzar en los resultados de la conferencia sobre el desarrollo sostenible del año pasado, que propone un plan para replantear el crecimiento económico mientras se avanza en la equidad social. Asimismo, el World Urban Forum se incorporará en el proceso de preparación global de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible. El encuentro también abordará cuestiones como las crecientes desigualdades sociales que se producen en las grandes ciudades y las disparidades de género.