Canòpia Urbana, proposta guanyadora del concursCanòpia Urbana , propuesta ganadora del concurso

Canòpia Urbana, proposta guanyadora del concursCanòpia Urbana , propuesta ganadora del concurso

Canòpia Urbana de l’UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet ha estat la proposta escollida pel jurat en el concurs de Projectes Restringit per al Projecte Urbà de l’Espai Lliure de la Plaça de les Glòries Catalanes de la Ciutat de Barcelona. També s’ha atorgat una menció a la proposta Terra d’Oportunitats de l’UTE Fuses – Viader – Perea – Mansilla – Desvigne.Canòpia Urbana del UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet ha sido la propuesta elegida por el jurado en el concurso de Proyectos Restringido para el Proyecto Urbano del Espacio Libre de la Plaza de las Glòries Catalanes de la Ciudad de Barcelona . También se ha otorgado una mención especial a la propuesta Terra d’Oportunitats del UTE de l’UTE Fuses – Viader – Perea – Mansilla – Desvigne.

El jurat, format per 12 experts experts de diferents disciplines i 2 representants veïnals, han estudiat cada una de les propostes i han valorat les iniciatives que els equips han plasmat sobre maquetes. En aquest sentit, ha emès el seu veredicte per unanimitat i destaca com a punts forts de la proposta l’aposta per reintroduir la natura a la ciutat, la dimensió local i metropolitana del projecte, la continuïtat de la Diagonal com a eix simbòlic, potenciant el transport públic i donant compliment als equipaments i els habitatges previstos al Compromís per Glòries.

L’alcalde Xavier Trias ha felicitat als guanyadors per la seva proposta que “considera extraordinària” i que forma part de “totes les aportacions de qualitat” que han fet els equips que ha participat al concurs.

L’Ajuntament de Barcelona va impulsar, al febrer del 2013, un concurs internacional per a la selecció de l’equip d’arquitectes per al Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de transformar aquest espai de 13 hectàrees i posar fi al caràcter de nus viari que ha tingut fins ara la plaça. El concurs, previst en el compromís per Glòries signat el 2007, busca garantir la nova centralitat de la plaça, ordenar-ne la mobilitat fomentant el transport sostenible, maximitzar-ne l’espai verd i reordenar-ne els equipaments previstos.

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha presidit l’acte públic de resolució del concurs, que s’ha celebrat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (plaça Nova, 5), i on també hi han participat el president del Jurat, arquitecte, urbanista i ex alcalde de Curitiba, Jaime Lerner; el Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Lluís Comeron i l’arquitecte i vocal del jurat Carles Ferrater.

Exposició oberta a tots els ciutadans al Disseny Hub Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’àrea d’Hàbitat Urbà, està muntant una exposició dels projectes finalistes per tal que tots els ciutadans puguin conèixer de primera mà el treball que han elaborat els 10 equips. L’exposició podrà visitar-se al Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries 37. Barcelona ) de l’11 de febrer al 5 de març, al hall d’accés pel Carrer d’Àvila.  La mostra, dissenyada per NugArquitectes + Pablo Martín, conté tot el material presentat pels 10 equips d’arquitectes finalistes (maqueta, audiovisual, 6 plafons DINA1) d’acord amb el que establien les bases del concurs internacional.

Podeu consultar la resolució del concurs en aquest storify.

El jurado, formado por 12 expertos expertos de diferentes disciplinas y 2 representantes vecinales , han estudiado cada una de las propuestas y han valorado las iniciativas que los equipos han plasmado sobre maquetas . En este sentido, ha emitido su veredicto por unanimidad y destaca como puntos fuertes de la propuesta la apuesta por reintroducir la naturaleza en la ciudad, la dimensión local y metropolitana del proyecto, la continuidad de la Diagonal como eje simbólico, potenciando el transporte público y dando cumplimiento a los equipamientos y las viviendas previstas en el Compromiso por Glòries.

El alcalde Xavier Trias ha felicitado a los ganadores por su propuesta que “considera extraordinaria” y que forma parte de “todas las aportaciones de calidad” que han hecho los equipos que ha participado en el concurso.

El Ayuntamiento de Barcelona impulsó , en febrero del 2013 , un concurso internacional para la selección del equipo de arquitectos para el Proyecto urbano del espacio libre de la plaza de las Glòries de la ciudad de Barcelona , con el objetivo de transformar este espacio de 13 hectáreas y poner fin al carácter de nudo viario que ha tenido hasta ahora la plaza. El concurso , previsto en el compromiso por Glòries firmado en 2007 , busca garantizar la nueva centralidad de la plaza, ordenar su movilidad fomentando el transporte sostenible , maximizar el espacio verde y reordenar los equipamientos previstos.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha presidido el acto público del concurso que se ha celebrado en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (plaça Nova, 5), y donde también han participado, entre otros, el presidente del Jurado, arquitecto, urbanista y ex alcalde de Curitiba, Jaime Lerner, el Decano del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Lluís Comeron y el arquitecto y vocal del jurado Carles Ferrater.

Exposición abierta  todos los ciudadanos en el Disseny Hub Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del área de Hábitat Urbano, está montando una exposición de los proyectos finalistas para que todos los ciudadanos puedan conocer de primera mano el trabajo que han elaborado los 10 equipos. La exposición podrá visitarse en el Disseny Hub Barcelona (Plaza de las Glorias 37. Barcelona) del 11 de febrero al 5 de marzo, en el hall de acceso por la Calle de Ávila. La muestra, diseñada para NugArquitectes + Pablo Martín, contiene todo el material presentado por los 10 equipos de arquitectos finalistas (maqueta, audiovisual, 6 paneles DINA1) de acuerdo con lo que establecían las bases del concurso internacional.

Podéis consultar la resolución del concurso en este storify.