4T SEMINARI D’ARQUITECTURA I TERRITORI

4T SEMINARI D’ARQUITECTURA I TERRITORI

PROGRAMACIÓ DEFINITIVA: SEMINARI ‘ARQUITECTURA A OSONA: ARQUITECTURA AGRÍCOLA I PAISATGE EN TRANSFORMACIÓ’  23/07 AL 29/07 A SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

El seminari ‘Arquitectura a Osona: arquitectura agrícola i paisatge en transformació’ començarà el dia 23 de juliol a la seu del CoAC Demarcació de les Comarques Centrals a Vic. La cloenda, desprès d’una setmana intensa amb estudiants, professors, conferenciants i actes paral·lels tindrà lloc el diumenge 29 de juliol al vespre, a l’Ajuntament de Gurb.

Aquest seminari, continuant amb la voluntat d’Arquitectes per l’Arquitectura de posar en valor la importància del territori en contrast amb la vida urbana i el creixement de la ciutat, tindrà com a objecte de treball l’estudi de les diverses relacions entre el terreny no urbanitzable i les edificacions agràries i ramaderes. La valoració del territori tant des del punt de vista històric i patrimonial fins al productiu es més que evident. Aquesta activitat preserva valors i funcions que es perdrien sense els conreus i la ramaderia, aporta qualitat al medi natural, als espais agraris i al paisatge, i te conseqüències positives i duradores envers un territori endreçat en un àmbit que transcendeix àmpliament l’extensió específica de la seva actuació. És una zona que també es veu afectada pel greu problema de l’èxode cap a les ciutats i el desequilibri que tot això comporta, amb el deteriorament dels nostres paisatges.

 El Seminari vol plantejar els aspectes a tenir en compte per fer del territori un espai lliure fruit de la interacció entre la natura, l’home i les activitats que hi desenvolupa, principalment agràries i ramaderes, tasques que amb el seu desenvolupament configuren la visió dels diferents paisatges. Una normativa per garantir una correcta inserció paisatgística i territorial de les edificacions agràries i ramaderes aïllades és absolutament necessària, com és present en qualsevol altre sector d’activitat o tipus de sòl. Aquesta normativa d’interès públic ha de regular els equipaments, instal·lacions, infraestructures i construccions de l’activitat agrícola i ramadera que son presents en una gran part del territori. Seran reflexions i comprovacions sobre normes que han que regular aquests equipaments, fent una valoració del seu impacte en el paisatge, i estudiant la seva integració de forma natural o neutra amb l’estudi de les seves proporcions, dimensions i escala, materials i cromatisme. Sabem que no es exclusivament un tema arquitectònic, sinó que també te una vesant productiva, ecològica i social.

El seminari, organitzat per Arquitectes per l’Arquitectura, està dirigit per Antonio Cayuelas i coordinat per Laura Arriola i Julio Mejón, i compta amb la participació d’alumnes de les escoles d’ arquitectura de ETSAB, ETSAV, UdG, Granada i Nantes, i amb la presencia dels professors David Aceves, Albert Colomer, Joan Forgas, Tomas García Píriz, Julio Mejón i Dolors Ylla-Català.

Comptem amb la col·laboració i el suport de la Diputació de Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Gurb, de l’Ajuntament de Vic, del Consell Comarcal d’Osona, del CoAC Demarcació de les Comarques Centrals, i el patrocini de l’empresa Constructora de Calaf.