Cap a unes llicències d’obres més àgils | Meritxell Bosch

La modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya comportarà una reducció dels temps d’espera a l’hora d’aconseguir les llicències d’obres

Publicat al 3 de 8 el 14 d’abril de 2023

La Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya ha portat una molt bona notícia per al sector de l’edificació, com és una modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya que estableix que serà la Generalitat qui habilitarà els col·legis professionals i les altres Entitats Coŀlaboradores de l’Administració (ECA) per actuar arreu de Catalunya, no com fins ara, que calia arribar a acords puntuals amb cada municipi.

La mesura ha estat negociada amb el Departament de Territori de la Generalitat, pel Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Industrials i el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, amb el suport de l’administració local a través de l’Associació Catalana de Municipis. La modificació ha de comportar una reducció dels temps d’espera a l’hora d’aconseguir les llicències d’obres, que en alguns municipis podia arribar a ser de fins a dos anys.

A partir d’ara els col·legis professionals poden realitzar informes d’idoneïtat tècnica previs a la sol·licitud de la llicència o comunicat d’obres a un ajuntament per acreditar que un determinat projecte compleix amb tots els requisits establerts en el Codi Tècnic de l’Edificació i les normatives d’accessibilitat, habilitat o antiincendis. D’aquesta manera la responsabilitat jurídica de l’informe recau sobre el seu redactor i no en els tècnics municipals que han de signar les llicències, al mateix temps que se’ls allibera de bona part del seu excés de feina i, per tant, es descongestionen els serveis. Així se supera un dels principals entrebancs amb què es trobaven fins ara els constructors i els promotors a l’hora de tirar endavant els seus projectes.

Un cop aprovada la modificació, els quatre col·legis i consells estan negociant amb el Govern de la Generalitat el desenvolupament reglamentari de la modificació del text refós, a fi d’aprovar aviat el Decret de regulació de les entitats habilitades en l’àmbit urbanístic.

La modificació del text refós comportarà també una estandardització dels processos seguits per atorgar llicències a partir d’uns models de projecte molt més homogenis i normativitzats, de manera que es puguin treballar amb un programari comú i avançar de forma significativa en la digitalització del sector de la construcció fins a arribar a disposar, en un termini mitjà de temps, d’una plataforma informàtica única de tramitació de llicències a Catalunya.


Meritxell Bosch, Delegada del CATEB a l’Alt Penedès-Garraf