Carta al CoAC arrel de les condicions del concurs ‘Pavelló Poliesportiu a Vallirana’

Carta al CoAC arrel de les condicions del concurs ‘Pavelló Poliesportiu a Vallirana’

Seguint amb la tònica de l’última carta, des d’AxA volem posar en coneixement del CoAC les diferents convocatòries irregulars de concursos de projectes que ens van arribant, tant a través vostre com des d’altres arquitectes. Aquesta segona fa referència al concurs d’un Poliesportiu a Vallirana. Us mantindrem informats de les possibles reaccions que tingui aquesta iniciativa

Sr. Lluís Comeron
Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Pl. Nova, 8 08002 Barcelona

 

Benvolgut Lluís,

La Junta d’Arquitectes per l’Arquitectura ha rebut la carta d’un soci en la qual ens sol·licitava que analitzéssim el concurs convocat per l’Ajuntament de Vallirana per a la realització d’una pista poliesportiva (PAV 3) ja que a criteri seu s’havien realitzat una sèrie d’anomalies.

Hem estudiat tota la informació de la que disposem i sense entrar en possibles irregularitats, creiem que aquest tipus de concursos i el seu desenvolupament degrada el treball de l’arquitecte a nivells no acceptables.

El 17 de febrer de 2016 es publica en el BOP el “PLEC DE BASES REGULADORES DEL CONCURS D’IDEES PEL QUE FA A L’AVANTPROJECTE D’UN PAVELLÓ TRIPLE ESPORTIU AL MUNICIPI DE VALLIRANA”.

Segons les bases es tracta d’un concurs d’idees a nivell d’avantprojecte per al disseny d’un PAV 3.

Quan s’analitzen les bases el primer que s’observa és que en el jurat que ha de jutjar una idea arquitectònica només hi ha un arquitecte o com a molt dos arquitectes si el tècnic de la Diputació de Barcelona ho és (com així va succeir), i que a més dels membres del jurat també participen amb veu però sense vot cinc associacions del poble.

La documentació que es sol·licita per a participar en el concurs és:

 • Memòria justificativa i descriptiva de la proposta presentada
 • Memòria de qualitats, textures, materials i colors
 • Superficies d’ocupació del solar i paràmetres urbanístics
 • Superficies útils i construïdes
 • Pressupost per capítols i estudi de viabilitat econòmica
 • Plànols amb plantes, alçats, seccions, etc
 • Representació gràfica en 3d i/o maqueta
 • Un CD Rom del projecte complert en format PDF
 • I a més un màxim de 2 panells en format DIN-A1

Al guanyador del concurs d’idees no li adjudiquen la redacció del projecte, només el premien amb 3.000€. La resta no te cap premi encara que poden donar-se 2 accèssits de 1.500€.

Evidentment amb aquestes bases només es van presentar arquitectes molt joves. (18 equips)

Curiosament l’ajuntament aconseguí un avantprojecte d’un poliesportiu PAV 3 (un edifici de com a mínim de 2.500m2 construïts) per 3.000€ d’honoraris. Bastant menys del 10% del que ascendirien uns honoraris ajustats.

Les curiositats no acaben aquí.

Un cop adjudicat el guanyador, l’arquitecte municipal, mitjançant correu electrònic demana als 5 equips finalistes una proposta d’honoraris per a la redacció d’un avantprojecte però la documentació que sol·licita és clarament superior a la d’un projecte bàsic. Aquesta proposta d’honoraris no ha de sobrepassar els 18.000€.

Òbviament s’adjudica a la baixa. No hem pogut trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de Vallirana cap referència al tema.

Si analitzem aquest concurs detectem:

 1. La petició de documentació és excessiva
 2. El jurat no és l’adequat per valorar una idea arquitectònica
 3. El premi que obté el guanyador del concurs i el benefici que obté l’ajuntament no son proporcionals. Un rep 3.000€ (que donada la documentació sol·licitada presentar-se li ha costat bastant més) i l’altre rep, per 3.000€, un treball valorat en més de 30.000€
 4. L’adjudicació de la redacció del projecte bàsic (avantprojecte segons l’arquitecte municipal) per menys de 18.000€ no absorbeix els costos reals de la redacció de dit projecte, especialment si aquests honoraris s’han adjudicat a la baixa.

Tot això repercuteix en un descrèdit professional per als arquitectes, en una descapitalització dels equips que participen, en una mala praxis de l’arquitectura, i creiem que en una actuació de DUMPING (cobrar per sota del que costen les coses) que al realitzar-se des de l’Administració Pública no hauríem de permetre de cap de les maneres.

Per aquesta raó, la Junta de AxA ha decidit dirigir-se a tu com a Degà per sol·licitar-te que en primer lloc des del CoAC s’obri una investigació sobre dit concurs en especial sobre els honoraris que rebran els redactors, i en segon lloc, per a que actuï de forma decidida contra aquest tipus de concursos.

Estem convençuts que els estatuts del CoAC permeten, sense cap problema, aconsellar que en certs concursos els socis no participin i inclòs prohibir la participació i en el cas d’incompliment portar l’infractor al Comitè Deontològic.

Et preguem que ens mantinguis informats de les actuacions que realitzi el CoAC per evitar aquest tipus de concursos. La carta és publicarà en el nostre butlletí i s’enviarà còpia als socis de AxA

 

Atentament,

Jose M Gutierrez Noguera

Secretari de Arquitectes per l’Arquitectura

 

PD: Curiosament, desprès l’Ajuntament de Vallirana va presentar l’”avantprojecte” del pavelló amb un pressupost al voltant de 4.000.000€. En aquest cas els honoraris haurien d’estar al voltant de 40.000€ segons el BOE de 27 de maig de 2015, una xifra molt allunyada dels 18.000€ menys la baixa que l’Ajuntament paga per aquesta feina.