Compareixença en Comissió de Territori del Parlament de Catalunya de Ramon Sanabria, President d’AxA

Compareixença en Comissió de Territori del Parlament de Catalunya de Ramon Sanabria, President d’AxA

Compareixença en la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya  del President d’Arquitectes per l’Arquitectura, Ramon Sanabria, amb relació al Projecte de Llei de l’Arquitectura i la defensa dels seus valors el passat 15 de febrer del 2017

Canal Parlament|Parlament de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sessió, en la que hi estaven presents els representats dels diferents grups parlamentaris, també va intervenir l’arquitecte Eliseu Arrufat, de la cooperativa d’arquitectura LaCol.