Conferència de Ricardo Bak Gordon i visita al Nou Cementiri d’Igualada

Conferència de Ricardo Bak Gordon i visita al Nou Cementiri d’Igualada

Durant el 3er Seminari d’Arquitectura i Territori ‘L’Anoia com a pretext: nous criteris d’actuació en el medi rural’ s’ha visitat el Nou Cementiri d’Igualada, de Miralles/Pinós, i els alumnes han tingut l’oportunitat de tenir en exclusiva la conferència de l’arquitecte lisboeta Ricardo Bak Gordon

 

 

A més, s’han dut a terme els jurats intermitjos que han permès valorar la feina duta a terme fins al moment pels alumnes, que segueixen treballant sota la tutela dels professors residents i visitants.