CONVOCATÒRIA OFICIAL D’ELECCIONS A JUNTA D’AxA

Eleccions a Junta de Govern d’Arquitectes per l’Arquitectura, octubre 2019

En la reunió de Junta d’AxA celebrada el dia 8 de juliol es va acordar per unanimitat convocar eleccions per a una nova junta de Govern de l’associació, ja que s’ha complert el període estatutari pel qual va ser elegida l’actual. Segons els estatuts i el calendari electoral, les eleccions tindran lloc el dia 22 d’octubre.

La constitució de la Mesa Electoral, formada per tres socis, es farà per sorteig realitzat pel secretari i en acte públic, el proper dia 12 de setembre, a les 13:00 hores, a la seu d’AxA a Sant Agustí, 5 1 F, 08012 Barcelona.

El termini per fer reclamacions sobre el cens electoral és del dia 16 al 25 de setembre. Les candidatures es poden presentar del 16 al 30 de setembre.