Els socis d’AxA construeixen: BCQ arquitectura barcelona

Els socis d’AxA construeixen: BCQ arquitectura barcelona

Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall

Barcelona 2007 – 2014

La decisió principal va ser construir el nou edifici a sota de l’antic jardí existent i no ocupar una part d’aquest espai. La biblioteca s’insereix sota del jardí de la Vil·la Florida a l’ombra dels seus arbres. El nou edifici s’encaixa sota el terreny com un nen s’amaga (per llegir un llibre) sota una catifa. A l’interior, un paisatge en si mateix, articulat i canviant, on cada ús i cada usuari troben el seu lloc. És un espai personalitzat i irrepetible.

L’edifici es conforma mitjançant els ”patis de llum i silenci” i els “patis de llibres i coneixement”. Els primers, envoltats de vidre, il·luminen i ventilen l’interior alhora que aïllen la biblioteca del carrer. Els segons, prismes sòlids plens de llibres, formen part de l’estructura portant de la biblioteca. Entre els patis i els volums s’articulen els espais interiors de lectura i treball. Espais que han de ser petits i que busquen donar una confortable sensació de domesticitat als usuaris. L’interior es soluciona de forma senzilla amb poques textures: sostre, paviment, mobles i parets en general són blanques, mentre que les parets que amaguen els murs de formigó de contenció i estructures de l’edifici es cobreixen amb llosetes d’argila cuita. Aquest material porós, absorbent del so i càlid, porta a recordar que es tracta d’un edifici semi-enterrat excavat a la terra. El jardí existent s’estén, a través de la coberta de la nova biblioteca, fins al mateix carrer de Sant Gervasi de Cassoles on es troba l’accés al nou equipament. Els arbres originals de l’antic jardí han estat replantats a la coberta de la nova biblioteca.Autors: BCQ arquitectura barcelona (David Baena, Toni Casamor, Manel Peribáñez, Maria Taltavull)

Col·laboradors: Alexandre Liberato, Mika Iitomi (paisatgista), Jordi Sánchez, Vasco Mourão, Roser Marí, Jordi Rodríguez


Client: Ajuntament de Barcelona – Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona d’Infraestructures Municipals – BIMSA


Instal·lacions: JG Ingenieros S.A. (Disseny) / Mercadomótika S.L. (Posada en Obra)

Càlcul d’estructures: Manuel Arguijo y Asociados S.L.

Direcció Integrada: IDP Enginyeria i Arquitectura


Constructora: Contratas y Obras Empresa Constructora  S.A.

Moviment de terres: Mecánica del Suelo-Losan, Contesa

Estructura formigó: Hiorman

Coberta: Magdan

Instal·lacions: Mercadomótika, Halton, STI, JAGA

Façana: Fachadas ASEBA, Bau Panel Systems

Fusteries Exteriors: Metalco / Jansen, Deri, Decorinox

Paviments: Pavindus