ESCOLA-CIUTAT: Cinc dècades de projectes finals de carrera d’Arquitectura a Barcelona

ESCOLA-CIUTAT: Cinc dècades de projectes finals de carrera d’Arquitectura a Barcelona

Ahir va quedar inaugurada al MNAC l’exposició organitzada per l’ETSAB ‘Escola-Ciutat: Cinc dècades de projectes finals de carrera d’Arquitectura a Barcelona’, que es podrà visitar fins el 24 d’aquest mateix mes a la Sala Oval del Museu. Arquitectes per l’Arquitectura ha co-organitzat les taules rodones, que tindran lloc el dimecres 20 a les 12:00h.

‘La ciutat de Barcelona ha estat històricament el camp natural de treball de l’Escola d’Arquitectura. Són moltes les assignatures, seminaris, tallers, laboratoris i grups de recerca, que reflexionen sobre la ciutat des de l’Escola. Barcelona ha tingut un paper rellevant en les nostres aules i es fa difícil imaginar un taller de Projectes, d’Urbanisme o unes classes d’Història o Construcció que no vinguin explicades des de les lliçons que ofereix la ciutat. Però aquesta relació mai ha estat un camí unidireccional i la ciutat també s’ha vist enriquida pel treball plantejat per alumnes i professors des de les aules. L’Escola d’Arquitectura analitza, critica i proposa -però sobretot imagina- la ciutat i gran part de les transformacions urbanes que ha viscut Barcelona en els últims anys també es poden explicar des de l’empremta que el pensament de l’Escola hi ha deixat.

L’exposició Escola-Ciutat es centra en aquesta relació bidireccional entre l’Escola d’Arquitectura i la ciutat i ofereix una mirada particular de Barcelona a través d’un dels moments més significatius de la carrera d’un estudiant: el Projecte Final de Carrera, el darrer dels projectes que presenta un alumne abans d’esdevenir arquitecte. L’exposició reuneix 260 projectes elaborats al llarg de cinc dècades (1975-2017) i que han treballat exclusivament sobre la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència. Tots els Projectes formen part de l’Arxiu Gràfic de l’Escola i són treballs acadèmics de tres plans d’estudis diferents (PFC (1979), PFC (1994) i PFG (2010)).

Són molts els temes de reflexió que el Projecte Final de Carrera ha abastat i molts els espais de la ciutat on s’ha treballat. Alguns d’ells, observats ara amb la perspectiva del temps, agafen una insospitable vigència: el Port Vell, la muntanya de Montjuïc i la de Collserola, el barri del Raval o l’Eixample, les places de les Glòries, Gardunya i Catalunya, el parc de la Ciutadella, l’autovia de Castelldefels, els rius Besós i Llobregat, etc. Algunes d’aquestes propostes són fruit del treball entre alumne i professor a l’aula mentre que altres, la gran majoria, són una iniciativa personal de cada estudiant, on el projecte ha esdevingut un instrument catalitzador dels seus interessos més personals.

A través del projecte, cada estudiant incideix en un tros de ciutat i un tema d’estudi des d’on s’analitza, es pensa i s’explica la ciutat de Barcelona, la seva Barcelona. El ventall de totes les propostes no només ens mostra la diversitat d’interessos de cada època, les diferents tendències gràfiques i les dèries personals dels seus autors, sinó també les preocupacions i debats presents en aquell moment a la ciutat.

L’exposició dibuixa una ciutat que mai ha existit però que podria haver estat. Una altra Barcelona,  impossible en alguns casos, alternativa a l’actual. Una “ciutat imaginada”  construïda des del pensament de l’Escola d’Arquitectura.

 

Nota:

El material gràfic de l’exposició es centra exclusivament en Projectes Finals de Carrera (PFC) elaborats a l’ETSAB entre 1975 i 2017. L’exposició no documenta tot el material de cada proposta i només s’exposa una petita selecció.

Tots els projectes seleccionats són Projectes Finals de Carrera que han treballat exclusivament a la ciutat de Barcelona i àrea d’influència, la qual, no coincideix estrictament amb l’Àrea Metropolitana de la ciutat.

El material de l’exposició forma part de l’Arxiu Gràfic de l’Escola i són projectes conservats d’acord amb la seva nota final. Des de 1996 la Biblioteca de l’ETSAB només conserva Projectes Finals de Carrera que tenen una nota final d’excel·lent (9 i 10). De 1986 a 1995 es conserven tots els projectes amb una qualificació igual o superior a 8. De 1978 al 1985, es dipositen aquells treballs que tenen un qualificació igual o superior a 7.

 

Fonts i crèdits del material:

Tot el material d’aquesta exposició són còpies impreses de fonts originals que són consultables en obert a l’Arxiu Gràfic de l’Escola i/o a través del portal digital UPCommons. Tots els projectes són un material gràfic cedit pels seus autors. L’equip organitzador no s’ha pogut posar en contacte amb tots els seus autors. Qualsevol consulta, errata o reclamació cal dirigir-la a l’equip de Cultura de l’Escola.

Per la consulta dels diferents treballs acadèmics:

http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/pfc-i-altres-treballs-academics-etsab

 

Agraïments:

Els comissaris de l’exposició volen transmetre el seu agraïment a totes les persones que integren aquesta exposició amb el seu treball acadèmic així com al personal de Biblioteca Oriol Bohigas de l’Escola Tècnica i Superior d’Arquitectura de Barcelona i a l’equip de Cultura ETSAB, sense els quals aquesta recerca no hagués estat possible.’