JornadaTècnica: FIXACIÓ a l'EXISTENT amb ANCORATGESJornada Técnica: FIJACIÓN a lo EXISTENTE con ANCLAJES

ACE organitza la jornada tècnica: FIXACIÓ a l’EXISTENT amb ANCORATGES.
A continuació podeu trobar més informació sobre l’esdeveniment.ACE organiza la jornada tñecnica: FIJACIÓN a lo EXISTENTE con ANCLAJES.
A continuación podéis encontrar más información sobre el evento.

Informacions d’interès:

Dia: 6 de febrer de 2014

Lloc: Aula Màster (Edifici A3) campus nord UPC

Horari: 9,30h a 14h

Preu: Socis ACE i UPC Alumni Prèmium gratuït

La resta d’interessats 10 euros.

Inscripcions a info@consultorsestructures.org o al 93 401 18 88

Programa:

9,30h-9,40h Presentació, Emma Leach Cosp.

9,40h-10,30h , Introducció teòrica,  Enric Xercavins i Valls i Josep Xercavins i Batlló.

10,30h-11,00h Zero errors, Carles Romea Rosas, conjuntament amb Alvaro Bizarri i Miguel Argany.

11,00h-11,30h Pausa cafè

11,30h-13,30h Casos pràctics Joan Ramon Blasco Casanovas, Enric Xercavins i Valls i Josep Xercavins i Batlló

–  Ancorar en obra de fàbrica,  Miguel Argany García

–  Els Encants: connexió altell intermedi, Alvaro Bizarri Albarran

–  Reforç d’estructura per canvi d’ús d’edifici d’oficines en hotel, Alvaro Bizarri Albarran

–  Poliesportiu Rubí: fixació d’una cistella de bàsquet, Miguel Argany García

13,30h-14,00h Torn obert de paraula

Ponents:

Emma Leach Cosp, Cap comissió cultural ACE
Enric Xercavins i Valls, Enginyer Industrial, PBX Centre de Càlcul
Josep Xercavins i Batlló, Enginyer Tècnic Industrial, PBX Centre de Càlcul
Carles Romea Rosas,  Enginyer Industrial
Joan Ramon Blasco Casanovas,  Arquitecte
Alvaro Bizarri Albarran,  Enginyer Industrial, SPIT
Miguel Argany García, Enginyer de Camins, HILTI Española SA

Dades per a la inscripció:

Nom i Cognoms:
Empresa (si s’escau):
Correu electrònic:
Telèfon:
Dades per a la factura (si s’escau)

Informaciones de interés:

Día: 6 de febrero de 2014

Lugar: Aula Máster (Edificio A3) campus nord UPC

Horario: 9,30h a 14h

Precio: Socis ACE i UPC Alumni Prémium gratuito

El resto de interesados 10 euros.

Inscripciones a info@consultorsestructures.org o al 93 401 18 88

 

Programa:

9,30h-9,40h Presentación, Emma Leach Cosp.

9,40h-10,30h , Introducción teórica,  Enric Xercavins Valls y Josep Xercavins Batlló.

10,30h-11,00h Cero errores, Carles Romea Rosas, conjuntamente con Alvaro Bizarri i Miguel Argany.

11,00h-11,30h Pausa café

11,30h-13,30h Casos prácticos Joan Ramon Blasco Casanovas, Enric Xercavins Valls y Josep Xercavins Batlló

–  Anclar en obra de fábrica,  Miguel Argany García

–  Los Encantes: connexión altillo intermedio, Alvaro Bizarri Albarran

–  Refuerzo de estructura por cambio de uso del edificio de oficinas en hotel, Alvaro Bizarri Albarran

–  Polideportivo Rubí: fijación de una canasta de básquet, Miguel Argany García

13,30h-14,00h Turno abierto de palabra

 

Ponentes:

Emma Leach Cosp, Cap comissió cultural ACE
Enric Xercavins i Valls, Enginyer Industrial, PBX Centre de Càlcul
Josep Xercavins i Batlló, Enginyer Tècnic Industrial, PBX Centre de Càlcul
Carles Romea Rosas,  Enginyer Industrial
Joan Ramon Blasco Casanovas,  Arquitecte
Alvaro Bizarri Albarran,  Enginyer Industrial, SPIT
Miguel Argany García, Enginyer de Camins, HILTI Española SA

 

Datos para la inscripción:

Nombre y apellidos:
Empresa (si se precisa):
Correo electrónico:
Teléfono:
Datos para la factura (si se precisa)