Jujol versus Jujol

Jujol versus Jujol

Pere Casajoana Salvi | Novetats Sant Jordi 2019

La present publicació, que podeu trobar a la Cooperativa Jordi Capell, vol explicar l’obra d’un Jujol preceptiu en front del Jujol més exuberant, mitjançant una investigació gràfica que contempla el paper de la geometria com a suport de l’estructura de la forma, amb diferents tipus de representacions gràfiques.