ENTRE L’AGRESSIÓ I L’OBLIT #SPECIAL EDITION# | CASA VAN DER DRIESCHE (1969-1973) | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAPEÑA + ELÍAS TORRES | REVISITAT PER STEFANO CORTELLARO

ENTRE L’AGRESSIÓ I L’OBLIT #SPECIAL EDITION# | CASA VAN DER DRIESCHE (1969-1973) | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAPEÑA + ELÍAS TORRES | REVISITAT PER STEFANO CORTELLARO

En aquesta publicació especial d’Entre l’Agressió i l’Oblit, comptem amb una reflexió d’Stefano Cortellaro sobre la Casa Van der Driesche (1969-1973) dels -recentment premiats amb el Premio Nacional de Arquitectura- arquitectes José Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres, situat al c. d’Abaix 28, Cala Molí, Sant Josep de sa Talaia, Eivissa. L’edifici es troba en bon estat de conservació, però es troba en perill de modificació o enderroc.

Fotos actuals: Juanjo Serra / Sergio Parra

Fotos originals: JAMLET

 

La casa Van der Driesche, situada a Cala Molí, a l’illa d’Eivissa, i construïda entre els anys 1969 i 1973, és una de les primeres obres dels arquitectes José Antonio Martínez-Lapeña i Elías Torres, i un dels seus projectes més significatius.

La casa, que fins a dia d’avui es conserva en molt bon estat, gairebé sense alteracions, i que es troba en el llistat elaborat pel COAIB d’obres contemporànies susceptibles de protecció, està amenaçada per un projecte d’enderroc que es troba actualment a l’Ajuntament de Sant Josep.

L’obra, projectada com a casa d’estiueig per a la família holandesa Van der Driesche, es publicà el 1973 a la revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, al número 89, dedicat a les urbanitzacions; món de la parcel·la petita, que imposa uns límits i unes separacions que els arquitectes desdibuixen de forma magistral.

L’any 1980 apareix també al llibre Arquitectura Moderna, publicat per Gillo Dorfles, que, citant Rafael Moneo, parla de les “raices khantianas” de la casa Van der Driesche.

La casa es troba a sobre d’uns penya-segats orientats a ponent, entre el carrer d’accés, amb forta pendent, i la costa. El programa, per voluntat dels propietaris, es divideix en dos blocs separats. En el primer, en planta baixa, es troba la zona de dia i en planta primera el dormitori dels pares. El segon bloc conté els dormitoris dels fills, en dues plantes.

Els dos volums es disposen en diagonal respecte al carrer d’accés, a les vistes al mar, i als límits del solar, donant lloc a tot un seguit d’espais exteriors, estretament vinculats als espais habitats i a les magnífiques vistes al mar. Els que donen a est ajuden a protegir la casa del carrer i del sol amb l’ajuda d’uns pins existents.

Tots els espais lliures de la parcel·la, de petites dimensions, s’han projectat per permetre la vida a l’aire lliure, especialment les terrasses orientades al mar, cobertes amb veles de vaixells.

Les veles i els angles aguts dels espais exteriors que deformen la geometria dels dos volums principals de la casa, tant en planta com en les cobertes, són temes constants i recurrents en l’obra de José Antonio Martínez-Lapeña i Elías Torres.

Les obres que es pretenen dur a terme representen un seriós perill per a la Casa Van der Driesche. El Col·legi d’Arquitectes de Balears ha sol·licitat al Consell Insular la incoació de l’expedient per a la declaració de Bé Cultural Catalogat amb la categoria d’Habitatge.

Esperem que la seva tramitació pugui evitar que una altra de les obres més significatives i més ben conservades de l’estudi JAMLET a Eivissa, després de les recents mutilacions sofertes per  l’església de l’Hospitalet i la casa Boenders, desaparegui.

Esperem també que el recent Premi Nacional d’Arquitectura que José Antonio Martínez-Lapeña i Elías Torres acaben de rebre, ajudi a conscienciar les institucions i la ciutadania de la importància de protegir les obres més significatives que els arquitectes han realitzat a Eivissa i Formentera.

 


L’arquitectura moderna està en perill. Any rere any veiem, impassibles, l’enderroc, la mutilació, o senzillament la degradació de desenes d’edificis moderns amb un alt interès patrimonial.

Des d’Arquitectes per l’Arquitectura, juntament amb Arxius d’Arquitectura a Catalunya, volem iniciar una profund debat sobre la conservació del patrimoni arquitectònic modern.

La primera part d’aquest debat és donar a conèixer tot aquest patrimoni a la ciutadania, ja que només a través de la seva interiorització se li podrà donar una permanència i continuïtat amb dignitat. Setmanalment es publicarà a les nostres xarxes socials, informació sobre l’estat de les obres d’arquitectura moderna del nostre país que es troben en el punt de mira; periòdicament aniran acompanyades de breus reflexions, escrites especialment per a ‘Entre l’Agressió i l’Oblit’ de la mà d’una selecció d’arquitectes de renom del nostre país.