L’AMB, patrocinador d’AxA, assumeix la gestió de les platges i les dunes protegides del delta del Llobregat

L’AMB, patrocinador d’AxA, assumeix la gestió de les platges i les dunes protegides del delta del Llobregat

L’ampliació de l’àmbit d’actuació consolida l’aposta metropolitana per la infraestructura verda

L’AMB incorpora les platges protegides del delta del Llobregat dins de la gestió ambiental respectuosa del conjunt de platges metropolitanes. Es tracta de les platges de la Ricarda – Ca l’Arana (el Prat de Llobregat) i de les zones dunars de la Pineda de Cal Francès i el Remolar (Viladecans) i del Remolar – la Roberta (el Prat de Llobregat). Aquests espais oberts, en els quals fins ara l’AMB només duia a terme feines puntuals, ocupen una superfície d’uns 350.000 m2.

Són platges amb hàbitats naturals que es troben dins de zones protegides del delta del Llobregat, amb restricció d’usos i limitacions d’accés, imprescindibles per a la seva protecció ambiental i  per a la conservació de la flora i la fauna.

Les tasques i actuacions que es portaran a terme són les següents:

  • Increment de la superfície de les platges on es fa neteja manual, que s’adaptarà a les condicions de conservació de cada un dels espais
  • Neteja i manteniment del mobiliari i els equipaments de les platges
  • Recollida i distribució de residus
  • Retirada i gestió sostenible de residus vegetals derivats dels temporals, que es porten a una planta de compostatge de l’AMB per fer-ne adobs orgànics
  • Manteniment i millora de les dunes, amb eliminació de plantes invasores i plantació d’espècies autòctones
  • Obertura a mar de pluvials i rieres en cas de temporals i pluges intenses. És el cas de  l’estany del Remolar i la riera de Sant Climent
  • Seguiment de fauna i flora: monitorització de la fauna indicadora de biodiversitat, com els insectes o l’evolució de la coberta de vegetació
  • Implantació i manteniment dels refugis de biodiversitat
  • Educació ambiental: col·laboració en activitats participatives, informatives i de divulgació científica

A partir del mes de juny entrarà en funcionament el nou contracte de manteniment d’equipaments, instal·lacions i mobiliari de les platges metropolitanes, que a les platges protegides incorporarà també el manteniment dels tancaments de protecció de les zones dunars, que sumen més de 10 km, i el de les torres d’observació.

Coordinació interadministrativa als espais naturals protegits

Les tasques de gestió en aquestes àrees protegides es realitzaran en coordinació amb el Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, per tal de mantenir i millorar els valors naturals, respectar els períodes de cria de les zones de nidificació.

Els espais naturals del delta del Llobregat són una de les zones humides més importants de Catalunya. La varietat d’hàbitats presents d’interès europeu i la riquesa faunística i botànica han fet que el Consell de les Comunitats Europees hagi declarat zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) més de 900 hectàrees, que estan protegides com a Xarxa Natura 2000.

Jordi Bordanove,coordinador del Servei de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’AMB, afirma que “la gestió ambientalment sostenible de totes les platges metropolitanes té una clara voluntat de seguir consolidant aquests espais naturals com una part imprescindible de la infraestructura verda i blava metropolitana. El compromís de l’AMB és ferm cap a una gestió basada en la compatibilitat dels usos socials i la preservació natural de les platges, mitjançant accions basades en la natura, el respecte pels cicles naturals i la promoció de la conservació d’espais de gran interès natural i paisatgístic”.

Aquest pas endavant en la gestió ambiental de les platges metropolitanes s’emmarca en un nou conveni entre l’AMB i els ajuntaments del Prat de Llobregat i Viladecans.