L’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya guanya el projecte ForestED per a impulsar la gestió forestal sostenible i la bioeconomía

L’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya guanya el projecte ForestED per a impulsar la gestió forestal sostenible i la bioeconomía

El IAAC liderarà el projecte ForestED en col·laboració amb entitats clau per a promoure la gestió forestal sostenible i la transformació ecològica urbana.

El Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) ha estat seleccionat com a entitat coordinadora del projecte ForestED. Aquesta iniciativa es realitza en col·laboració amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Asociación Forestal de Galicia (AFG) i el Consorci Forestal de Catalunya (CFC). ForestED compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

El projecte ForestED es desenvoluparà a Catalunya i Galícia, on s’analitzaran diferents espècies forestals arbòries presents en boscos naturals fustables amb possibilitats d’aprofitament. Les espècies forestals estudiades seran el Castanyer (Castanea sativa), la Faig (Fagus sylvatica) i el Pi Pinyer (Pinus halepensis) a Catalunya i el Roure (Quercus robur), el Castanyer (Castanea sp.) i el Bedoll (Betula celtibérica) a Galícia. Aquestes fustes seran objecte d’estudi a través de prototips experimentals innovadors per a l’edificació, tenint en compte aspectes físic-mecànics, durabilitat i comportament tècnic. S’avaluarà l’impacte obtingut i es realitzaran recomanacions i anàlisis del potencial de la proposta en els diferents territoris.

El IAAC utilitzarà la seva experiència en la intersecció de l’arquitectura, la tecnologia i el disseny per desenvolupar el Green Fabrication Laboratory, ubicat a Valldaura Labs, el campus forestal de l’IAAC, que serà un espai d’experimentació i recerca on s’exploraran les propietats úniques de la fusta i s’aplicaran tecnologies avançades de fabricació digital. Mitjançant l’escaneig 3D d’arbres seleccionats, es dissenyarà prototips innovadors per a la seva aplicació en l’edificació no estructural, prioritzant la circularitat i la descarbonització.

El projecte ForestED es destaca pel seu enfocament innovador en la creació de sinergies entre la indústria forestal i el sector de la construcció, promocionant l’economia circular i la sostenibilitat ambiental a llarg termini. La col·laboració interdisciplinària entre arquitectes, científics forestals i experts en tecnologia permetrà abordar els reptes actuals en la gestió forestal i l’edificació sostenible, contribuint així a la mitigació del canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat mitjançant pràctiques innovadores i l’ús responsable dels recursos naturals. Al llarg del projecte es realitzaran tallers i cursos de formació, un documental i una exposició itinerant.


Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)

El IAAC és un centre de recerca, formació, producció i difusió, amb la missió d’imaginar l’hàbitat futur de la nostra societat i construir-lo en el present. Actualment desenvolupa dotze programes d’educació superior (tres en línia), certificats per la Universitat de Lleida – UdL. Aquests programes permeten que estudiants de tot el món es formin en arquitectura avançada, tecnologies per a ciutats, robòtica i fabricació digital en arquitectura, disseny col·laboratiu, edificis ecològics i múltiples aspectes relacionats amb el disseny, la tecnologia i el seu impacte social.