‘Los espacios que ocupamos y otros olores’ de Olga Andrino

‘Los espacios que ocupamos y otros olores’ de Olga Andrino

Exposició a la galeria h2o | Inauguració el 12 de gener de 2023 a les 18:00

A l’obra d’Olga Andrino apareixen repetides agrupacions, grups de persones que esdevenen
multituds i que es despleguen dins i fora de l’espai pictòric, on es fusionen pintura i escultura.
Partint de l’aglomeració, filtra el món desplegant figures que ocupen l’espai o fent-les créixer en
volumetries fins a convertir-los en relleus.
La seva escultura és pictòrica i la seva pintura escultòrica. El seu interès per les multituds, els
grups humans i els espais que ocupem és el que dona contingut a aquesta exposició, on l’artista,
juntament amb la fundació Ernesto Ventós, indaga sobre els espais ocupats i les seves olors.
Els espais no són únicament físics, també emocionals… A què fa olor l’art? A què fa olor
l’abandonament?… Aquesta exposició no només intenta ocupar un lloc a la galeria que sigui visitat,
la seva proposta és també sensitiva, convida a l’espectador a un recorregut per totes les obres i
les seves olors.
“Els espais que ocupem i altres olors” pretenen evocar un discurs de sensacions humanes en el
qual l’individu ha deixat no només la seva petjada, també la seva olor. La seva obra valora la
presència i l’absència, la plenitud i la buidor, la representació i l’al·lusió, fent ús de marcs buits que
es converteixen en escenografies i al·ludeixen als espais ocupats.
Els marcs buits com a escenaris d’aquests espais, les persones que els habiten i la transitorietat
de la seva ocupació.


Olga Andrino
(Burgohondo, Ávila, 1959)
Existir és formar part del món, per això m’agrada desafiar la correspondència entre realitat i raó.
Tinc predisposició per allò que és proper, allò que essent individual i personal esdevé universal.
Reivindico la innovació de la recerca lliure, tot és vàlid i per això, qualsevol material, utensili,
mescla de tècniques juntament amb la intervenció de l’atzar, formen una feliç convivència a les
meves obres.
Pràctiques reflexives que en moltes ocasions arriben fins a la destrucció per a posteriorment
reformular-les. La meva obra és una anàlisi psicològica dels subjectes i de l’espai, un espai
psicològic que implica a l’espectador i l’obliga a reconstruir-lo. Un diàleg bipolar entre el que és
conegut i desconegut, entre les certeses aparents i les aparences enigmàtiques per a crear
aquesta condició il·lusòria, que és el que vull transmetre amb la meva exploració de l’absolut. El
missatge a transmetre és fonamental més enllà del pur formalisme estètic. Em lliuro a l’aventura
creativa, sense prejudicis, per a unir art i vida. Els marcs buits com a referent de representació, no
deixen de ser un símbol que manifesta el paratge mental, un contenidor de tots els espais
imaginables. Es converteixen en un dipòsit on tot hi té cabuda, un espai virtual que narra infinitat
de possibles situacions existencials i, alhora, experiències viscudes filtrades per la memòria i el
record.
Olga Andrino


Galeria H2o, Verdi, 152, 08012 Barcelona