MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ALBERT DE PINEDA – PINEARQ (EN COL·LABORACIÓ AMB BRULLET DE LUNA)

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: ALBERT DE PINEDA – PINEARQ (EN COL·LABORACIÓ AMB BRULLET DE LUNA)

CAMPUS MAR

2005 – 2014

L’edifici se situa en el límit nord de la macro-illa de l’Hospital del Mar i del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), alineant-se a la ronda litoral de circumval·lació de la ciutat de Barcelona. Aquesta macro-illa serveix d’agrupament i sinergia de les tres funcions d’un hospital terciari modern, la pròpiament hospitalària, la de recerca i la de docència. L’hospitalària correspondria a l’Hospital del Mar, en fase d’ampliació actualment, la de recerca al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, i la de docència a l’edifici del Campus Mar.

L’entrada principal se situa al carrer Doctor Aiguader núm. 80, però existeixen altres entrades que formen part del reticle de comunicacions de la macro-illa i que connecten l’edifici del Campus Mar amb l’Hospital i el PRBB.

A nivell arquitectònic, una fita destacable és la inclusió en les façanes d’un revestiment fet d’una làmina perforada d’alumini deployé de gran format, suportada mitjançant estructura d’acer galvanitzat en calent que permet millorar les antigues condicions de l’edifici amb excessiu assolellament. En la planta tercera, pel costat sud, el sistema de làmina deployé s’incorpora convertint-se en brisesoleil que dóna ombra a les finestres existents. El vol de les aules magnes de planta segona recull per sota una façana de vidre que tanca la zona de cafeteria.

Funcionalment s’han dissenyat tota una sèrie d’aules de diferents mesures, seminaris, sales d’estudis i, donada l’especificitat dels estudis a impartir en el centre, una sèrie de locals específics per a docència com a laboratoris, aules equipades amb microscopis i robòtica.

A més, també s’han dissenyat altres espais sense activitat docent com la biblioteca, menjadors o vestuaris.

El centre dóna servei a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Escola d’Infermeria de l’Hospital del Mar.

Planta baixa
Planta 1
Planta 2
Auditori
Biblioteca

Autor: Pinearq  i Brullet de Luna i Associats, Albert de Pineda i Manel Brullet, arquitectes

Arquitectura técnica: ENNE-Gestión Activa de Proyectos, S.L.P.

Fotos: FG+SG Fotografia de Arquitectura