MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: EDUARD RODRÍGUEZ I VILLAESCUSA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: EDUARD RODRÍGUEZ I VILLAESCUSA

EDIFICI DE DOS APARTAMENTS A CADAQUÉS

1998

Edifici de dues plantes situat en el front marítim de Cadaqués (Platja del Pianc). El solar es envoltat per tres carrers per a vianants un d’ells amb escales. La forta pendent del terreny va implicar que es construís quasi la meitat de la superfície habitable en la par soterrada de la parcel.la.

La distribució dels apartaments havia de resoldre doncs dos grans dificultats, captar el màxim de llum per a l’apartament de planta baixa, tot i assegurant-ne la necessària privacitat de l’espai públic que l’envoltava, i utilitzar al màxim les vistes i il·luminació de la façana principal per ubicar-hi les peces habitables. D’aquesta manera la distribució interior va respondre a les condicions del terreny amb la utilització de dobles espais per aconseguir il·luminació i vistes a les peces situades al fons de la parcel·la.

Formalment s’optà per la construcció d’un gran sòcol de pedra extreta de la fonamentació, pintat de color blanc, per constituir a les dues primeres plantes parcialment enterrades una doble pell que fes de sòcol i al mateix temps servís per amagar les persianes Gradhermètic. També es va aprofitar aquest mur com a suport de l’enllumenat públic del carrer esglaonat situat al lateral de l’edifici. La tercera planta que es protegida de les vistes dels vianants, es va arrebossar i pintar per a constituir un segon pla més endarrerit.


Autors: Eduard Rodriguez i Villaescusa, Arquitecte i Marta Parpal, Arquitecta col.laboradora