MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANC FERNÁNDEZ

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANC FERNÁNDEZ

CENTRE D’ART D’HUARTE

2007

Entenem el nou Centre d’Art d’Huarte com un centre d’activitats socials i expositives que permet ser ampliat, modificat o reestructurat permanentment. Sota aquesta premissa, el projecte opta per plantejar una estratègia arquitectònica que genera uns espais d’exposició i activitat al voltant del contenidor, entenent que el més important és la seva activitat, no el contenidor.

Aquest contenidor queda definit no només pel contingut que exposa al seu interior, sinó també per l’activitat canviant que s’hi desenvolupa; projeccions a l’aire lliure, exposicions temporals exteriors, activitats musicals, celebracions i actes públics succeeixen creant d’aquesta manera una interacció activa entre museu, ciutat i entorn natural.

Des d’aquesta estratègia es defineixen una sèrie d’espais:

1. L’espai interior. El contenidor queda suspès sobre una topografia deprimida que genera un espai d’aparcament susceptible d’acollir diferents activitats segons la franja horària i estacional.

2. L’espai perimetral. El contenidor s’envolta d’una geometria composta per una xarxa metàl·lica tensada que genera una sèrie d’espais verds al seu voltant, preparats per a acollir exposicions temporals a l’aire lliure, com també diferents actes socials.

3. L’espai plataforma. La planta baixa del conjunt es concep com un nivell públic transparent de gran permeabilitat que regula els diferents accessos a l’edifici i permet una autonomia d’ús dels espais a diferents franges horàries.

4. L’espai expositiu. Els espais buits i neutres amb les instal·lacions i les infraestructures adequades per ser transformades a cada exposició o performance amb un enorme edifici teatral.

El Centre d’Art, independentment de l’ús expositiu que hi desenvolupi al seu interior es concep i es resol com un focus d’activitats que fomenten la participació a la vida pública d’Huarte.


Autors: Franc Fernández, Carles Puig, Xavi Vancells, arquitectes

Arquitecte Tècnic: Javier Toledo, Luka Aranguren

Fotògraf: Andrés Flajszer