MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANC FERNÁNDEZ

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANC FERNÁNDEZ

NOU AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

2007

Dues condicions programàtiques divergents resulten decisives a l’hora d’afrontar el projecte: com organitzar un edifici on predomini (en un 70%) un espai d’oficines estàndards de característiques “indeterminades” i que integri els requeriments de màxima flexibilitat programàtica, i al mateix temps aconseguir que els espais específics (en un 30%), tinguin una especial rellevància i siguin capaços de dotar a l’edifici d’una alta representativitat. El projecte es desenvolupa amb la intenció de proporcionar una màxima intensitat d’ús a l’edifici, i de conferir-li una gran permeabilitat i transparència a la planta baixa, en contacte directe amb un espai públic amb un espai públic circumdant que es prolonga dins l’edifici. 

Un recorregut rampa articula successivament les diferents parts  de programa específic i accentua les qualitats representatives. D’aquesta manera, la rampa es converteix en un veritable carrer ascendent que creua l’edifici al mateix temps que genera una seqüència dinàmica d’espais que connecten el vestíbul, la sala de plens, el hall d’atenció al ciutadà, la connexió amb el carrer posterior, l’accés públic als espais de l’alcaldia i, finalment el balcó de l’Ajuntament, l’element més emblemàtic que emfatitza la seva condició límit entre espai públic i edifici.

L’edifici s’organitza al voltant d’un pati interior i al mateix temps amb un entorn vegetal extern format per bedolls, que actuen com a brise-soleil de diferents intensitats estacionals. Aquest espai permet internacionalitzar les zones de treball i obrir totes les estances a una ventilació i assolellament controlats, així es possibilita un notable estalvi energètic i es redueix el cost del condicionament tèrmic de l’edifici.


Autors: Franc Fernández, Carles Puig i Xavi Vancells

Arquitectes Tècnics: Pep Malgosa i Salvadro Navarro

Fotògraf: Andrés Flajszer