MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANCESC MARTÍNEZ CAZORLA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: FRANCESC MARTÍNEZ CAZORLA

CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCALA INTERIOR A DOS HABITATGES EN EDIFICI PLURIFAMLIAR

2013

La intervenció consta de la unió de dos habitatges en un edifici plurifamiliar a través de la construcció d’una nova escala interior.

El nou habitatge està format per una planta superior des d’on es produeix l’accés principal i s’hi ubica la part més pública. A la planta inferior es disposen les habitacions, un bany i un safareig.

La ubicació de la nova escala ve marcada per respectar la distribució de la planta inferior amb habitacions a façana, passadís central i serveis a la part interior. així doncs, l’escala es situa a l’eix central del passadís, coincidint amb l’accés de la planta superior, donant forma a un nou vestíbul.

L’esforç principal del projecte es centre a fer arribar el màxim de llum al passadís inferior, actualment fosc, i reduir al màxim la implantació de la nova escala.

La geometria de l’escala es planteja a través del recorregut natural de baixada. Aquest camí es defineix a través dels seus límits materials (ampits i baranes). Acompanyen tant a l’usuari com a la llum, que entra retallant les parets blanques, fins a la planta inferior. El passamà de roure rubrica l’escala de nou.


Autors: GrauMartínez arquitectes | Gemma Grau Huelves i Francesc Martínez Cazorla