MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: HUMBERT COSTAS

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: HUMBERT COSTAS

COMISSARIA DE MOSSOS D’ESQUADRA AL DISTRICTE DE GRÀCIA DE BARCELONA

2004 – 2005

Dins el recinte de l’antic Hospital Militar de Barcelona es projecta i construeix l’edifici pels Mossos d’Esquadra del barri de Gràcia.

Topogràficament es caracteritza per la presència de dos plataforma separades per un important talús natural d’uns 15 metres de desnivell i respectivament vinculades al Carrer Esteve Terrades, la més extensa i elevada, i a l’Avinguda Hospital Militar la franja que ens ocupa i on se situa l’edifici. Aquesta última, presenta orientació est i s’ordena des del “Pla Especial” mitjançant una successió de cossos volumètrics independents alternats amb patis-plaça, aportant així una major permeabilitat visual cap a l’interior del recinte i posant en valor el talús boscós com a teló de fons .

Aquestes característiques particulars del lloc d’acord amb les normes urbanístiques i els requeriments programàtics, configuren l’origen dels plantejaments del projecte: d’una banda, la voluntat de minimitzar l’impacte visual cap al perfil boscós de la part posterior, i de l’altra, les intencions d’amplitud espacial, de respecte i de recepció al públic que accedeix des de l’Avinguda de l’Hospital Militar.

De la resposta a aquesta doble voluntat neix la idea que dóna forma a l’edifici, és a dir, el lliscament volumètric en suspensió cap a la part frontal sense desvirtuar la lectura unitària del conjunt que es reforça mitjançant la utilització d’un únic material petri, travat per una malla geomètrica regular i estructural oferint una imatge de sinceritat constructiva, ordenada i contundent. En aquest sentit la definició morfològica-constructiva de l’edifici ve protagonitzada per la pròpia façana.


Autor: Humbert Costas Tordera