MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JOAN FORGAS

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JOAN FORGAS

TRES ESTACIONS DE LA L9 DEL METRO DE BARCELONA

2009 – 2012

La línia 9 del metro serà un element clau de la xarxa de transport públic de Barcelona. Amb 52 estacions i una longitud de 47,8km, esdevindrà la línia més llarga d’Europa. En l’actualitat ja estan en funcionament el tram nord i sud amb un total de 24 estacions.

Les  3 estacions projectades -El Prat Estació, Les Moreres i Prat Nord- pertanyen al tram sud, que va des de Zona Universitària fins a l’Aeroport del Prat, inaugurat al 2016.

Més enllà de la contrastada eficiència com a infraestructura de transport, el metro constitueix inevitablement un sistema subterrani fortament descontextualitzat, on el pas del temps es imperceptible, amb espais sovint laberíntics on l’orientació dels viatgers es fa difícil i es fia bàsicament a la senyalització.

La proposta per aquestes estacions parteix del reconeixement d’aquest caràcter subterrani i mineral amb una certa evocació dels estrats geològics que apareixen a l’excavar el subsòl, posant especial cura en la claredat d’organització de les circulacions i itineraris dels usuaris.

En el disseny dels espais s’ha compatibilitzat el compliment dels requisits programàtics, d’adequació funcional i proporcionalitat econòmica, amb una proposta contextualitzada on la il·luminació i el disseny gràfic tenen relació amb el paisatge on s’ubiquen les estacions i estableixen referències per als viatgers.


Autors: FORGAS ARQUITECTES Joan Forgas i Dolors Ylla-Català

Cristina Goenaga, Ana Lete, Inma García, Pedro Gil