MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JOSEP BUNYESC

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: JOSEP BUNYESC

CABANA DE PASTOR A SALAU, ALT ÀNEU

2016

REVERSIBILITAT:

Tota actuació dins del parc natural es bo que pugui ser fàcilment reversible, o sigui que es pugui desfer o desmuntar amb poca energia i/o canviar-la de lloc o desmuntar-la. Per això s’ha fet fonamentació en sec amb gabions metàl·lics i pedra local de l’entorn. L’edifici és d’estructura de fusta amb panells que s’han fet al taller i es cargolen a obra. D’aquesta manera es pot descargolar i treure-ho si calgués, i no es deixa cap rastre del edifici allí on està col·locat.

EMPREMTA ECOLÒGICA:

La construcció és en sec i s’utilitzen materials d’origen natural com la fusta, que emmagatzema més CO2 que el que ha calgut per manipular-la i així l’edifici pot tenir balanç negatiu en emissions de CO2. Els materials d’origen natural com la fusta o la llana d’ovella permeten reduir l’energia gris o energia incorporada en els materials dels edificis, i es una despesa indirecta energèticament que s’estalvia.

DISSENY BIOCLIMÀTIC:

La geometria de l’edifici té una coberta inclinada però asimètrica. D’aquesta manera podem tenir una petita superfície a sud, per situar òptimament les plaques solars fotovoltaiques que subministraran energia al pastor. I la coberta nord baixa fins a terra a mode de façana per tal de protegir-se del  vent de nord a l’hivern i de la innivació elevada. La forma de la coberta permet que el vent de nord salti per sobre reduint l’impacte i la força del vent de nord que bufa a la zona. Tant la coberta com les façanes son ventilades.

Una obertura important a sud, un vidre fix que permet ser un col·lector solar passiu que escalfa l’interior de l’edifici. Manté una bona temperatura tot l’any sense que baixi molt quan no està ocupada, cosa que ajuda al seu manteniment. Petites obertures i porta en dues parts permeten la ventilació creuada quan es vulgui un bon cabal de ventilació.

Aquets criteris importants de reducció de l’impacte ambiental i de la demanda energètica son necessaris en aquest lloc desconnectat de les infraestructures. Però es un bon exemple per extrapolar aquests criteris a tots els emplaçaments de les ciutats, i així l’edificació tindria un impacte molt més reduït del que té normalment.


AUTOR: Josep Bunyesc Palacín

FOTOGRAFIA: Stella Rotger