MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: LLUÍS CANTALLOPS VALERI

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: LLUÍS CANTALLOPS VALERI

BOTIGA DE MOBLES PILMA

1985

El local estava format per la planta baixa i l’entresol d’un edifici d’oficines. La meitat més allunyada de la façana era un semisoterrani enfonsat uns 60 cms. En relació al nivell del carrer.

Es modificà l’estructura de l’edifici obrint un gran forat en el  forjat  de l’entresol, justament en l’indret on es produïa el canvi de nivell. També s’obriren dos forats circulars de gran diàmetre en els forjats del fons del solar,  per tal que la llum natural del pati central de l’illa penetrés fins el soterrani a través d’una claraboia.

El primer forat obra les perspectives en vertical i elimina l’angoixant sensació d’un cel ras baix en un local tan gran. També permet una més fàcil lectura de l’espai enter de la botiga des de qualsevol indret.

Les rampes que salven els desnivells són l’element generador del projecte i orienten els compradors per les diferents seccions de la botiga.

La claraboia del forat circular es projectà com un timbal cilíndric de pavès, cobert amb una cúpula en forma de casquet esfèric que difon la llum del dia i que cap el tard reflecteix la llum d’uns focus que la complementen.

La botiga és un passeig indoor a través dels objectes exposats.


Arquitectes: Lluís Cantallops Valeri i Miquel Simón i Espar

Interiorista: Marta Dalmau i Dacruz.