MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: LLUÍS CANTALLOPS VALERI

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: LLUÍS CANTALLOPS VALERI

HABITATGES AL CARRER DE SANTA ROSALIA

1971

L’any 1971, el turó del Carmel s’havia transformat en un suburbi poblat per una sèrie d’edificis construïts sense cap ordre ni concert, sobre un traçat viari enrevessat, amb una ordenació volumètrica d’alçades improvisades sobre una parcel·lació de petits solars en uns terrenys de molt fort pendent. El paisatge urbà era desolador.

La possibilitat d’intervenir en un solar de més de 100 metres de façana, en un carrer de rasant relativament plana va permetre orientar el projecte com un teló-pantalla construït que atorgués un cert ordre formal a aquest sector del barri que s’anava consolidant.

La façana d’obra vista, amb les petites tribunes amb ampits de formigó  i les finestres, amb els porticons de fusta, donaven al conjunt un cert ordre de composició. El gàlib de la coberta, aprofitat fins el màxim que permetia l’ordenança, col·laborava en l’efecte pantalla.   


Arquitectes: Lluís Cantallops i Valeri, i
Ferran Galí i Casademont

Aparelladors: Carles Oliver i Miquel Simón