MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MARC CASANY

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MARC CASANY

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ (CFPA) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

2011 – 2015

El Nou Centre de Formació Professional de l’Automoció és un centre docent altament tecnificat enfocat a ser un edifici de referència en el sector per la seva tipologia i ús. L’edifici s’ha dissenyat a partir de 2 escales diferenciades; una més “humana” relacionada amb les persones; i una altra més “industrial” relacionada amb l’automòbil. L’edifici projectat es caracteritza per la incorporació de criteris energètics diferenciats, un dels exemples el trobem en el disseny de la seva façana principal, un element de doble pell extreta directament de la solució constructiva d’un cotxe (xassís + carrosseria); una façana que no només vincula la seva estratègia de disseny a solucionar requeriments tèrmics i de salubritat (DB HE + DB HS) sinó que dona resposta a condicionants acústics (DB HR) mitjançant el ‘efecte Helmholtz’ en el seu disseny. El resultat d’aquest sistema és un “Tot en 1”, convertint aquest “tancament” en un sistema complet, optimitzat i de cost molt reduït.


Autor: CAAS ARQUITECTES – Marc Casany

Col·laboradors: Irma Traserra / Raul Sánchez / Vera Maria Esteves

Fotografia: Adrià Goula