MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MÀRIUS QUINTANA

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MÀRIUS QUINTANA

LAMPARAALTA

1983

El fanal Lamparaalta recupera la llum reflexada per la il·luminació dels espais públics, traslladant a la realitat urbana una qualitat de llum caracteristica dels interiors. Homenatge dels autors a l’arquitecte finlandès Alvar Aalto.

Fanal format per una pantalla corvada d’acer galvanitzat en calent i pintada amb pols de color blanc, lira de subjecció de la pantalla i del projector d’acer galvanitzat en calent, pintada en pols de color blau (RAL 5023) i projector de fundició d’alumini pintat en color gris, difusor de vidre templat, sellat amb juntes de silicona d’alta resistència tèrmica. El focus alberga l’equip elèctric corresponent.

Es fabrica en dues mides: per a làmpades de descarga, vapor de sodi d’alta pressió o halogenurs metàl·lics, de 150 W el gran, i 70 W el petit.

La columna es fixa mitjançant cub de formigó fabricat in situ i perns d’ancoratge, 20cm per sota dels paviment.

Clase I IP-55


AUTORS: Màrius Quintana, arquitecte i Beth Galí, arquitecte

Premi Delta de Plata ADI-FAD 1984