MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MORA SANVISENS

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: MORA SANVISENS

CENTRE DE FORMACIÓ FGC

2017 – 2018

El nou Centre de Formació en Emergències Ferroviàries en l’antiga estació de Sabadell Rambla per a FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) sorgeix de la idea del reaprofitament de l’antiga estació Sabadell-Rambla, tancada per l’obertura del nou ramal de perllongament i renovació de la línia Barcelona-Vallès en 4 parades (Can Feu, Plaça Major, Creu Alta i Parc del Nord). Aquesta intervenció vol esdevenir un referent europeu en la formació del personal ferroviari.

Tot i que l’espai formatiu es realitza en l’interior de l’estació soterrada, el projecte troba indispensable tenir en compte la relació amb la ciutat. El tancament de les instal·lacions durant més d’un any han malmès materials en paviments, sostres i revestiments, ja sigui per la falta de ventilació i l’excés d’humitat en plantes soterrani com per una falta de manteniment de la façana a nivell de carrer, on es percep un aire de semi-abandonament.

El projecte, doncs, es planteja en tres fases:

I. Sanejament i restitució d’aquelles parts malmeses per la manca de manteniment, en tota l’estació. S’habiliten dues passeres en l’interior del túnel per poder accedir-hi i fer les pràctiques d’evacuació i manteniment dins de via.

II. Instal·lació de l’aula de formació sobre l’actual via, definida per dos edicles i un fals sostre acústic suspès que, juntament amb un canvi de paviment, en delimita l’àmbit. En aquest espai s’impartirà les classes teòriques, es podran realitzar projeccions i fer simulacions des de la cabina de control, entre d’altres.

III. Replantejament de la concepció de la façana, torturada per diferents intervencions realitzades al llarg del temps, posant èmfasi en el seu valor patrimonial i històric. Es realitza una nova façana amb una concepció unitària, independitzant-se de les singulars columnes de la façana existent per tal que es puguin percebre exemptes, com en la façana original, i protegides del possible vandalisme des del carrer. Aquesta nova façana es realitza completament vidriada, fins i tot la part que passa per davant del nucli d’ascensors i la porta d’accés, permetent així una visió total del conjunt monumental d’interès històric-artístic un cop aquest s’hagi alliberat, en fase d’enderroc, de tots els afegits no originals realitzats al llarg dels anys. La nova façana proposada, per tant, permet una visió total de totes les columnes de la façana original, aportant també a FGC els criteris necessaris de neteja i protecció vers el vandalisme.


Autors:  Mora-Sanvisens Arquitectes | Gabriel Mora + Carmina Sanvisens / AMOO |Aureli Mora + Omar Ornaque

Fotògraf: José Hevia