MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: PERE PUIG

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: PERE PUIG

CAMPUS MOTOR

2011 – 2013

Edifici de promoció pública destinat a acollir empreses emergents del món del motor vinculat a un circuit  de velocitat. En aquest cas l’estratègia d’integració amb l’entorn ha consistit en utilitzar elements propis de la seguretat en carreteres i del món del motor. Tot l’exterior s’ha fet amb alumini, acer inoxidable  i acer galvanitzat. A l’interior la referència seria la dels laboratoris d’alta tecnologia.

L’edifici disposa d’un control total de la radiació solar, evitant-ne el sobreescalfament per efecte hivernacle. Per a la climatització es disposa de geotèrmia L’estructura és prefabricada.


Autor: Pere Puig, arquitecte

Col·laboradors: Francesc Mestre, arquitecte, Manel Marín, arquitecte tècnic, Raül Cristóbal, IMOGEP, enginyer instal·lacions, Bea Sánchez, arquitecte, Rafa Delgado, arquitecte, Marta Lucas, arquitecte, Núria Sabaté, arquitecte