MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: RAMON VALLS

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: RAMON VALLS

BIBLIOTECA MARCEL·LÍ DOMINGO, TORTOSA

1995

La biblioteca Marcel·lí Domingo es troba al centre històric de la ciutat, a l’indret ocupat per la ciutat andalusí als segles XV i XIV, sobre les restes de la qual es van construir diversos edificis conventuals, part d’aquestes restes redescobertes formen part del fons de la biblioteca.

L’edifici resol el seu encaix en el centre històric amb una arquitectura actual, que pren referències dels palaus gòtics de la ciutat.

L’edifici queda situat entre carrers estrets, disposa d’accessos pels carrers de la Mercè i del Vall, resol les façanes amb predomini del massís, on destaquen les obertures sobre els accessos i la obertura esbiaixada al carrer de la Mercè des d’on es visualitza la torre del Castell de la Suda. Disposa la part baixa de la façana, endarrerida de l’alineació de carrer, vidrada per tal de donar permeabilitat visual a l’exterior i actuar com a reclam per al públic. 

La coberta de l’edifici, dominada des de les talaies de la ciutat, la Suda i Orleans, rep el  tractament de façana, integra unes potents lluernes transversals per les quals s’obté la llum natural de l’edifici.

El vestíbul de l’edifici es configura com un gran buit interior que facilita l’entrada de llum natural per la doble lluerna superior, dóna unitat a l’espai interior i fa perceptibles les diferents àrees de l’edifici.

La pedra d’Ulldecona és el material escollit per tal d’aconseguir una adequada integració en l’entorn històric, i el formigó, l’acer, el vidre i la fusta d’auró per a l’interior, creen un ambient contemporani i càlid.

La biblioteca consta d’un fons documental de 69.128 llibres i documents digitals, té capacitat per acollir 155 usuaris, disposa de 35 punts informàtics i de connexió a internet, i la sala polivalent té una cabuda per a 50 persones.


Autor: Estudi d’Arquitectura Ramon Valls

Fotos: Lluís Casals