MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: RAMON VALLS

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: RAMON VALLS

ESPAI D’ART ESCORXADOR DE TORTOSA

2006 – 2011

El complex de l’escorxador, obra modernista de Pau Monguió, inclosa al catàleg del patrimoni com a BCIL, va ser erigit entre 1906 i 1908 i va funcionar com a tal fins al 1997.

Des de 1998 hi hem dut a terme actuacions de rehabilitació consistents en la recuperació de l’edificació original i de l’espai lliure de relació entre pavellons, l’eliminació d’afegits, i el tractament de la façana primigènia i els seus elements ceràmics, mantenint el caràcter de recinte, els pavellons originaris i els components estructurals i decoratius característics.

L’última intervenció, avui seu del museu de Tortosa, s’ajusta al pla director de l’escorxador i dóna resposta al programa de l’espai d’art: administració i direcció, espai de reserva, espai d’exposició permanent, sala d’exposicions temporals Antoni Garcia. S’ubica en els pavellons 1, 11, 12 i 13, i resol les necessitats i les especificitats programàtiques reforçant el valor espacial i constructiu de l’arquitectura fundacional.


Autors: Ramon Valls i Isabel Pascual

Col·laboradors: Carla d’Andrea, Òscar Fernàndez i Roger Molas 

Fotografia: Òscar Fernández ©