MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: SANDER LAUDY (B01)

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: SANDER LAUDY (B01)

CENTRAL D’ENERGIES RENOVABLES A OLOT

2014 – 2017

Apart de eliminar les emissions de CO2 vinculades a 40.000m2 en 7 edificis, l’objectiu del projecte va ser encaixar una Central d’Energies Renovables dins d’un antic hospital, de tal manera que fos un aparador per a la Transició Energètica a escala urbana.

Amb les enginyeries Wattia i Aiguasol es va concebre la Xarxa Espavilada d’Olot, guanyadora de premis de nivell europeu (European Heat Pump Association), nacional (Construmat 2017) y català (Premi Eficiència Energètica ICAEN). Es tracta de una infraestructura de climatització de districte que ha contribuït a la descarbonització d’un centre històric, una rehabilitació urbana d’elevada complexitat.

La barreja de funcions típica d’un centre urbà ha fet possible connectar a la xarxa usos tan diversos com un museu, dues residencies, un centre cívic, un mercat, un centre educatiu, una oficina de turisme i dos locals comercials. La complementarietat de demandes de calor i fred segons horaris i èpoques de l’any resulta en una alta eficiència del sistema.

S’utilitzen tres fonts d’energies renovables: a la planta baixa i soterrani de l’antic hospital estan les calderes de biomassa, 600kW, amb el dipòsit d’estella de fusta i els dipòsits d’aigua calenta i freda de la geotèrmia de 180kW. A la coberta està la instal·lació fotovoltaica de 25kW que genera la energia  pel bombeig. Així tota la climatització funciona amb energia renovable, un estalvi de 750.000kg de CO2 anuals.

La central es visitable i des del carrer Mulleres es pot veure  la majoria de les instal·lacions exposades a la Sala d’Energies Renovables. És un element de divulgació i conscienciació sobre les energies renovables als centres urbans.


Autors: B01 Arquitectes, Wattia Innova, Aiguasol, Gas Natural