Concurs de Disseny AxA – PIMEC

Es cerquen noves vies d’apropar l’arquitecte a la indústria de la construcció de la que més tard en farà ús

Les PIMEC han fet arribar a les seves empreses afiliades un document amb el text que us reproduïm a continuació amb l’objectiu d’atraure’n el màxim número per, més endavant, poder redactar des d’AxA les bases i fer-les arribar als estudiants i professionals de l’arquitectura que hi puguin estar interessats.

Des de fa dos segles l’arquitectura està íntimament lligada a la indústria. Aquesta produeix els materials, instal•lacions, elements, etc., que s’utilitzaran en els projectes arquitectònics i hi ha una mútua i positiva interdependència entre ambdues matèries.

Amb l’auge del consumisme i l’efecte de la publicitat, totes dues s’han anat desviant de la seva funcionalitat primordial, i han entrat en els terrenys de l’styling i del malbaratament econòmic i energètic: moltes arquitectures i molts productes industrials no satisfan les necessitats de la societat.

La crisi econòmica, des de l’any 2008, ha tingut, com a mínim, l’avantatge que en els àmbits de les dues disciplines hi ha hagut temps per a una reflexió i un replantejament de cara al futur, a partir de l’eslògan acceptat “Res no serà com abans”.

Aquesta situació ha creat un acostament mutu entre arquitectura i indústria i el convenciment de les sinergies positives derivades d’un treball conjunt: es tracta de partir d’una anàlisi de les necessitats comunes i d’interactuar amb la finalitat d’obtenir resultats socialment útils i sostenibles.

OBJECTIUS

Per tal de facilitar aquest acostament, AxA i PIMEC conviden els associats de l’entitat a participar en el “Concurs de disseny ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA – PIMEC” proposant temes de disseny propis de cada empresa.

El disseny d’un producte ha de conciliar variables tan dispars com les condicions de producció, costos, requeriments funcionals, de transport i emmagatzematge, de durabilitat i sostenibilitat, d’estètica i d’oportunitat per a la seva època. Un bon disseny contempla totes aquestes qüestions i destaca en una o diverses d’elles, tot incrementant el valor del producte i, per tant, el benefici empresarial.
Entenem que un dels reptes més urgents de qualsevol empresa és millorar el disseny dels seus productes per poder destacar respecte de les altres empreses del seu sector. Aquesta millora, basada en criteris de qualitat, d’utilitat social i de sostenibilitat, inicia un cercle virtuós que fomenta el progrés del sector. AxA i PIMEC volen propiciar que empreses petites i mitjanes, que normalment no tenen els recursos necessaris per tenir un departament d’R+D o per encarregar dissenys, puguin tenir una primera presa de contacte amb un arquitecte i obtenir una proposta específica d’un producte que elles mateixes hagin escollit.

Proposem que siguin les mateixes empreses les que ens suggereixin quins objectius podrien ser motiu de concurs. N’apuntem alguns:

– Disseny de nous productes dins de la branca d’una indústria

– Nous usos per a productes existents

– Millora d’alguna o de diverses de les característiques d’un producte (durabilitat, estètica, funcionament, reciclabilitat, etc.)

– Noves formes de comunicació entre una indústria i els arquitectes. Inclou formes d’exhibició, estands ferials, comunicació, casuística d’usos, etc.

A QUI VA DIRIGIT

Aquest concurs va adreçat especialment a empreses petites i mitjanes interessades en algun dels objectius descrits, i sense capacitat econòmica per contractar un disseny fora.
Hi poden participar empreses relacionades amb el món de la indústria i el disseny, o amb l’habitatge, les arts gràfiques, la construcció i l’espai públic, la moda i la confecció, l’electrònica…

CONDICIONS A COMPLIR PER L’EMPRESA

Per poder participar en el Concurs de disseny ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA – PIMEC, cada empresa ha de complir les següents condicions:

1) Aportar una explicació detallada del producte/projecte proposat per al concurs de disseny. S’haurà d’informar també els concursants dels condicionants de producció de l’empresa (materials, maquinària, etc.)

2) Compromís de desenvolupament del projecte amb l’equip guanyador del concurs. Aquest treball de desenvolupament i producció es podrà remunerar de dues maneres: pagant el disseny, o bé en royalties. En tot cas, la propietat intel•lectual del producte serà de l’autor del projecte.

3) Compromís de premiar l’equip guanyador amb una remuneració econòmica de 2.000 euros. També es podran fer diverses mencions a projectes destacats, sense remuneració. El premi quedarà desert en cas que cap dels projectes presentats s’ajusti a les bases del concurs. L’empresa haurà d’aportar també 500 euros per a despeses de gestió, difusió, comunicació, publicació dels resultats i publicitat en general.

JURAT DELS CONCURSOS

El jurat estarà compost per:

– Arquitectes membres d’AxA i del Fad. S’assegurarà la presència en el jurat de membres especialistes en els projectes objecte de concurs.

– Representants de PIMEC

– Representants de l’empresa convocant
del concurs

CALENDARI

18/12/2014 Llançament de la convocatòria

02/04/2015 Data límit de presentació de propostes per part de les empreses

02/04/2015-15/04/2015 Definició d’objectius, redacció de les bases de cada concurs entre les empreses i AxA

20/04/2015 Publicació de les bases del concurs

19/06/2015 Data límit de recepció de propostes

30/06/2015 Reunió del jurat per determinar les propostes guanyadores

15/07/2015 Publicació dels resultats. Inici del desenvolupament de prototips

PUBLICITAT

Els concursos seran publicats als webs d’AxA i de PIMEC. Es farà també una exposició i presentació pública en una sala especialment relacionada amb el món del disseny, com el Dhub.

Es podria vincular aquesta exposició a altres esdeveniments del món del disseny i la indústria, com la fira Construmat o el seminari “Arquitectura i Indústria”, en què AxA participa.

EXEMPLE

Una petita empresa que produeix farratges de porta per a portes d’habitatges vol introduir-se en el sector d’equipaments públics.

1. Es presenta al concurs amb un programa (briefing) de les necessitats d’aquest farratge i accepta les bases del concurs.

2. Mostra els seus sistemes de fabricació als concursants que s’han apuntat al concurs (farratges d’alumini, d’acer inoxidable, ABS…), materials, condicions, etc.

3. A partir d’aquestes dades, els concursants realitzen l’estudi i presenten el disseny.

4. El jurat escull la millor opció i les mencions.

5. L’empresa paga els 2.000€ al guanyador, i es desenvolupa el prototip. A partir d’aquest, l’empresa decideix si el comercialitza o no, previ contracte amb el guanyador en el qual s’especificarà el sistema de pagament d’honoraris.

6. Es realitza una exposició pública del projecte guanyador i dels que han rebut mencions.

L’associació “Arquitectes per l’Arquitectura” vetlla per propiciar un marc adequat per al desenvolupament del treball professional dels arquitectes.
En un col•lectiu cada cop més divers, AxA ofereix una atenció específica a les tasques de projecte i obra, així com al suport i difusió de l’arquitectura com un bé social i cultural“.