MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: PILAR CALDERON

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: PILAR CALDERON

CENTRE LÉONCE GEORGES

2011 – 2012

Chauffailles, un poble de la Bourgogne francesa, necessitava un nou centre multi funcional per a la comunitat que portaria el nom d’un heroi local, el bomber Léonce Georges.

L’Ajuntament disposava de l’antiga granja del convent de “Les sœurs de Jésus” contigua a aquest i situada en un solar en pendent obert al camp. Aquesta construcció, antiga i en desús, estava en estat semi ruïnós i requeria una profunda rehabilitació i ampliació per acollir el nou ús que se li volia donar.

El projecte és una operació de recuperació d’una d’aquestes construccions agrícoles –graners, magatzems, pallers…-, aixoplucs relativament grans que solen destinar-se al dipòsit de collites o maquinària i que normalment tenen una única porta que dóna a l’era. Arquitectures anònimes i senzilles, absolutament utilitàries, les formes de les quals –simples- i mides  -de grans llums- responen exclusivament a l’ús que se’ls donarà –dipositar, emmagatzemar, guardar….-, així com els seus materials responen als recursos disponibles al lloc al que pertanyen. La bellesa radica en la seva pura utilitat, en la reva radical relació simbiòtica i productiva amb l’entorn, que no són sinó formes primitives de sostenibilitat en una construcció.

Conservem la construcció original en L, que rehabilitem íntegrament recuperant elements originals arquetípics, com les grans encavallades de fusta, els murs de pedra i la coberta de teula ceràmica. Ampliem completant aquest volum amb el nou volum de fusta Douglas local situat a l’antiga era de manera que tots dos queden encaixats ocupant l’espai just i necessari. Una gran porta s’obre al camp. 

Construïm el nou volum  a la manera dels antics graners de fusta de la Bourgogne: les diverses cares es recolzen sobre una estructura atirantada, folrant-la. És un construcció en sec, semi-prefabricada i desmuntable, que vol recuperar el caràcter social de les construccions agrícoles comunitàries.

El nou Centre Léonce Georges a Chauffailles és un equipament dissenyat segons la necessitat d’un espai diàfan que permet ser utilitzat com a sala de ball, per recepcions, reunions, noces i banquets; amb unes prestacions acústiques, climàtiques i lumíniques adequades a aquestes activitats, i amb un ús de recursos locals i materials autòctons que estableixen una relació de proximitat amb el paisatge, el poble, i la gent.

Planta
Seccions

Autors: Pilar Calderon, Marc Folch (Calderon-Folch Studio) i Gérald Lafond

Fotos: Pol Viladoms