MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: XAVIER GÜELL

MANERES DE FER | ELS SOCIS D’AXA CONSTRUEIXEN: XAVIER GÜELL

PASSEIG DE LA BONANOVA, 30

2006 – 2008

REHABILITACIÓ INTEGRAL D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR PROJECTAT I CONSTRUIT PER L’ARQUITECTE RAIMON DURAN I REYNALS, ENTRE ELS ANYS 1960-1965.

L’actuació en aquest edifici es va plantejar conservant l’esperit i els trets fonamentals de la composició de la façana principal, però adequant-lo a les noves necessitats: construir un aparcament, trasters, tenir la possibilitat de transformar la planta baixa en un nou habitatge, recuperar la zona enjardinada de la part posterior de l’edifici com a zona comunitària d’esbarjo i resoldre la contaminació acústica de l’edifici donada la seva ubicació. (l’entroncament del passeig de la Bonanova amb el carrer Ganduxer.)-

Per aconseguir aquest nou programa les actuacions que es van portar a terme van ser:
Estintolar l’edifici i aixecar-lo de manera que sense modificar-ne ni el volum, ni l’alçada en sortissin una planta semisoterrada on s’ubicaria el nou vestíbul -recepció, part del pàrquing i trasters i una nou nivell soterrat a una cota inferior, per mes places d’aparcament.

La planta baixa que anteriorment acollia la porteria, l’enjardinat de l’accés, recepció-vestíbul i un petit espai comunitari, es convertiria en un nou habitatge de les mateixes característiques i dimensions que un altre habitatge de l’edifici, incorporant un jardí perimetral com a ús privat.

La contaminació acústica que pateix l’entroncament del Passeig de la Bonanova amb el carrer Ganduxer i la voluntat de no variar excessivament la pell, els materials i el llenguatge formal de la façana principal, es va resoldre substituint els barrots de les baranes per unes lleixes metàl·liques que porten un material absorbent incorporat. Per altra banda es va variar lleugerament el pla inclinat del sostre de fusta de la terrassa correguda, millorant l’angle de l’impacte acústic de manera que quedés absorbit i a la vegada expulsat i no recollit en l’interior del balcó.

La zona posterior enjardinada, molt malmesa, es recupera i s’hi col·loca una piscina comunitària.

Al transformar la planta baixa en un nou habitatge que incorporarà, per a us privatiu, la zona enjardinada de la part del davant de l’edifici, es recuperarà un element històric i que s’ha perdut en molts dels edificis d’aquest passeig que és la pèrgola. Se’n construirà una de 30m de llargada que discorrerà al llarg de la façana del passeig que serveix per privatitzar la zona i alhora resol l’absorció del soroll intens del transit rodat, i alhora permet que el llenguatge d’un gran jardí s’expressi de nou en aquest context urbà tant singular.

Plata baixa i jardi
Planta tipus
Seccions generals
Seccions generals
Seccions generals

Projecte i direcció d’obra: Xavier Güell Guix, arquitecte i Jordi Llàcer Macau, arquitecte col·laborador
Estructura: BOMA, Lluís Moya i Blanca Boira, arquitectes
Instal·lacions: ORDEIC, Oriol Ruiz Dotras
Direcció d’execució: Toni Floriach Puig, arquitecte tècnic
Fotografíes: Jep Brengaret