Nou Conveni col·lectiu per a Arquitectes

Nou Conveni col·lectiu per a Arquitectes

El passat dia 25 d’octubre de 2013 es va fer oficial al BOE l’aprovació del nou conveni col·lectiu d’àmbit estatal on es regula l’activitat dels arquitectes.El pasado día 25 de octubre de 2013 se hizo oficial en el BOE la aprobación del nuevo convenio colectivo de ámbito estatal donde seregula la actividad de los arquitectos.

Aquest assoliment s’ha degut en gran part al treball realitzat pel Sindicat d’Arquitectes, juntament amb els sindicats dels sectors d’Enginyeria i Estudis Tècnics i la Patronal (TECNIBERIA).

Aquest nou conveni ja és aplicable a tot el territori de l’Estat i d’obligat compliment.

Enllaç al BOE

Este logro se ha debido en gran parte al trabajo realizado por el Sindicato de Arquitectos, junto con los sindicatos de los sectores de Ingeniería y Estudios Técnicos y la Patronal (TECNIBERIA).

Este nuevo convenio ya es aplicable a todo el territorio del Estado y de obligado cumplimiento.

Enllaç al BOE