Nou edifici polivalent de l’Hospital de Granollers

Nou edifici polivalent de l’Hospital de Granollers

Dissenyat pel arquitectes Llongueras Clotet Arquitectes (AxA) i Sulkin Marquissio Arquitectes

Des del mes de febrer, l’Hospital de Granollers compta amb un nou edifici polivalent, que albergarà el nou servei d’urgències, una unitat de cures intensives per pandèmia, una unitat de cures intensives estructural, uns dormitoris pel personal sanitari de guàrdia, espais per a la ubicació dels nous quiròfans, una planta per les instal·lacions, i un soterrani amb magatzems, futura esterilització i vestidors per el personal sanitari.

L’edifici es composa de planta soterrani, planta baixa, planta primera i planta segona per les instal·lacions, i està preparat per poder tenir un creixement en alçada de quatre plantes per a unes futures hospitalitzacions.

Aquesta construcció prové d’haver guanyat un concurs de projecte i obra desenvolupat pel Cat Salut dins del programa de noves construccions d’edificis polivalents en diferents hospitals de Catalunya.

Ha estat un treball realitzat per la UTE Sorigué, Bosch Pascual i Sogesa, dissenyat pel arquitectes Llongueras Clotet Arquitectes (AxA) i Sulkin Marquissio Arquitectes, juntament amb Sala Consultors en l’estructura i l’enginyeria Proisotec. El projecte s’ha desenvolupat dins d’un programa de metodologia Beam i Lean, per la qual cosa ha estat imprescindible l’esperit de col·laboració de les empreses Bimetic i Antonio Campos, juntament amb la propietat i el propi hospital.

L’edifici te una volumetria de 14.000m2, projectats i construïts en 14 mesos. Aquest sistema ha implicant una molt bona relació entre tots el agents, ja que cada una de les feines anava encadenada amb la següent, sense possibilitat d’endarreriment, doncs parar el ritme de construcció era un perjudici molt gran per poder aconseguir els objectius marcats.

La seva construcció ha estat planificada i construïda sota una premissa de construcció industrialitzada, ja que per poder complir amb el calendari programat calia definir els diferent elements constructius i començar la seva fabricació a taller, per fer un muntatge el més ràpid possible. Amb aquest objectiu s’ha previst una estructura metàl·lica cargolada, unes lloses preténsades de formigó (lloses alveolars) de 15,5 mts de llargada, i una façana de panel sandwich d’alumini que es va fabricar a taller i es va muntar a obra en panells de 2 mts d’amplada per l’alçada de dues plantes.

L’edifici està tot modulat a metre, permetent que la façana tingui un joc de degradat ascendent passant del mòdul de 2 metres en la planta baixa, al d’1 metre en la planta primera, i al de 0,50 metre en la planta segona de les instal·lacions. 

El conjunt és un edifici ancorat a la muntanya, de manera que la planta coberta quedi al mateix nivell que el futur parc que l’envolta, això ha comportat una gran extracció de terres, ja que quasi tot ell està sota la rasant natural del terreny. 

Hem dotat l’edifici de molta llum natural, aconseguint que el 95% de les dependències gaudeixin de llum i vistes a l’exterior, organitzant l’edifici amb una espina central i quatre dits que es dirigeixen cap a l’interior de la muntanya, deixant uns patis entre ells de 6 metres d’amplada. Aquesta organització ens és molt favorable per a l’organització i per a les circulacions internes, doncs a través de l’espina central comuniquem totes les diferents àrees assistencials.

Hem volgut donat a l’hospital un alt grau d’humanització amb la creació d’espais agradables, accentuant la privacitat dels pacients, la independència de les àrees d’espera, la quantitat de llum natural existent, la creació d‘àrees exteriors d’estada pel recolliment i de circulació i pel tractament dels materials, donant confort d’una manera tranquil·la i sosegada.