Oriol Bohigas, un arquitecte renovador i anticonvencional

Oriol Bohigas, un arquitecte renovador i anticonvencional

Enric Massip (AxA) recorda la capacitat crítica que va regir la trajectòria de Bohigas, mort aquest dimarts als 95 anys

Publicat a l’ARA el 1 de desembre de 2021 | Foto Manolo García

De l’enorme, influent i polifacètica figura d’Oriol Bohigas voldria destacar-ne un tret transversal: la seva capacitat crítica. En qualsevol dels camps en què operés, la seva aportació estava sempre guiada per una reconsideració de les bases sobre les quals s’havia de fer, una mirada llarga i propositiva que les situava en una nova perspectiva i una capacitat executiva que li permetia canviar aquestes bases per unes altres de renovades. Els espais docents o els habitatges fets amb MBM, la seva direcció de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, el seu pas per l’Ajuntament o l’Ateneu Barcelonès, tots són exemples d’aquesta actitud modernitzadora i anticonvencional que sempre el va caracteritzar i que ha servit per millorar tantes coses.