POLÍTIQUES METROPOLITANES D’HABITATGE

POLÍTIQUES METROPOLITANES D’HABITATGE

L’AMB, patrocinador d’AxA, inicia les primeres obres del pla metropolità de rehabilitació energètica d’habitatge

 • Una finca de 104 habitatges del barri de Sant Ildefons, a Cornellà, serà la primera que es rehabilitarà, després de la signatura dels acords entre el CMH, el MITMA i Territori
 • L’AMB ha promogut en aquest mandat 1.801 pisos amb protecció oficial, 627 dels quals són de lloguer assequible i compten amb la cooperació financera del MITMA
 • La societat publicoprivada HMB construirà 4.500 habitatges més de lloguer social a l’àrea metropolitana de Barcelona en un termini d’entre 6 i 8 anys

El 10 de febrer va tenir lloc a l’AMB la signatura d’un conveni entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA),la Conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Metropolità d’Habitatge (CMH), per formalitzar la transferència de recursos provinents dels fons europeus Next Generation destinats a projectes de rehabilitació energètica en el parc d’habitatge metropolità.

Els 15,8 milions d’euros que sumen els dos acords signats completen la disponibilitat per part del CMH dels 37 milions d’euros corresponents a la primera anualitat (2022) del Pla. Així, la rúbrica permetrà començar immediatament les obres de rehabilitació.

Ja estan sol·licitades les primeres obres que es duran a terme gràcies a aquests acords. La primera actuació tindrà lloc en una finca formada per 104 habitatges situada al barri de Sant Ildefons, a Cornellà de Llobregat. El projecte de rehabilitació d’aquest edifici té un pressupost total d’1 milió d’euros, dels quals 365.000 € provenen dels ajuts de la convocatòria.

A continuació, en els propers dies es validaran 31 sol·licituds més per rehabilitar 585 habitatges, amb una subvenció pública de 3,2 milions d’euros i una inversió total de 7,2 milions. Aquests edificis estan situats als municipis de Badalona, Barberà del Vallès, Begues, Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montgat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. Addicionalment, s’estan completant més de 300 expedients més, que es resoldran en les properes setmanes.

De cara al 2023 està prevista l’aportació de 47 milions d’euros més, la transferència dels quals s’assegurarà amb la signatura d’acords posteriors.

Potencial per rehabilitar 13.650 habitatges

Als 35 municipis metropolitans que envolten Barcelona hi ha 607.753 habitatges construïts, molts dels quals amb una certa obsolescència física per antiguitat i manca de conservació. A més, les tècniques utilitzades a l’època (aïllaments pobres, ventilació deficient) són causa d’un mal comportament energètic. La pandèmia ha fet encara més evident la necessitat d’actualitzar les prestacions del parc metropolità d’habitatges, especialment per millorar les condicions de seguretat, accessibilitat i eficiència energètica.

Per afrontar aquest repte, el CMH va aprovar el llançament d’una convocatòria d’ajuts per finançar accions de rehabilitació energètica.

La clau d’aquesta convocatòria és l’aportació de fons europeus Next Generation, transferits al Consorci Metropolità d’Habitatge per part del MITMA, a través de la Conselleria de Territori. L’aportació d’aquests fons destinats a la rehabilitació d’habitatges significa un impuls molt important per als objectius de rehabilitació d’habitatge de l’AMB.

Inversió i abast de la convocatòria

La convocatòria té una dotació de 102 milions d’euros per al període 2022-2026, que converteixen aquesta iniciativa en la principal acció de renovació del parc d’habitatges duta a terme fins ara a l’àrea metropolitana de Barcelona.

El Pla preveu rehabilitar 13.650 habitatges entre 2022 i 2026, i que unes 35.000 persones se’n puguin beneficiar, tot i que aquestes xifres poden variar segons el nombre de sol·licituds que es rebin, i el percentatge de finançament de què gaudeixin finalment. Els projectes i les obres de reforma, a més, generaran 4.000 llocs de treball directes.

Es pretén:

 • Incrementar la seguretat, l’estalvi energètic i el confort dels habitatges.
 • Potenciar la lluita contra l’emergència climàtica a través de la millora de l’eficiència energètica dels edificis.
 • Millorar la integració urbana i reduir les desigualtats socials dels barris més vulnerables.
 • Fomentar la revitalització econòmica d’un sector amb fort potencial de creixement.

Ajuts fins al 100 % de les actuacions

En funció de l’eficiència energètica que s’obtingui un cop rehabilitat l’edifici, les subvencions podran arribar fins al 80 %, amb un màxim de 21.400 euros per habitatge. Tanmateix, els propietaris que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica podran accedir a ajuts de fins al 100 % de l’import que els correspongui pagar per les obres de rehabilitació.

Amb aquesta subvenció s’evitarà que la situació econòmica dels propietaris impedeixi l’execució de les obres de rehabilitació per impossibilitat de fer front al pagament. Complementàriament a aquests ajuts, es facilitarà el finançament de les actuacions de rehabilitació a través d’entitats financeres.

A banda de les subvencions per a les obres de rehabilitació, la convocatòria preveu ajuts per a obres d’eficiència energètica en interiors d’habitatges, que poden arribar fins al 40 % amb un màxim de 3.000 € per habitatge.

Addicionalment es preveuen ajuts per subvencionar la redacció dels llibres dels edificis, la inspecció tècnica d’edificis (ITE) i la redacció de projectes.

Per gestionar aquests ajuts s’ha establert un procediment nou que permetrà fer la gestió telemàticament, simplificar els tràmits i agilitzar la tramitació interna.

La convocatòria preveu un sistema de concurrència no competitiva, per la qual cosa els edificis que presentin les sol·licituds primer tindran més possibilitats d’obtenir les subvencions en cas que s’exhaureixin els fons.

Aquests ajuts, a més, tenen un tractament fiscal diferent d’anteriors convocatòries per impulsar les actuacions de rehabilitació:

 • Les subvencions que rebin els propietaris estan exemptes d’IRPF.
 • Es pot deduir en l’IRPF un 60 % de l’import no subvencionat.
 • L’IVA de les actuacions de rehabilitació és subvencionable.

El CMH, a banda d’atorgar els ajuts econòmics a la ciutadania, ha habilitat diversos instruments de suport a les comunitats de propietaris, que es poden consultar en la pàgina web del Consorci (www.cmh.cat).

Es pot accedir a un simulador de rehabilitació, que permet obtenir una estimació del cost de rehabilitació de l’edifici i les subvencions que obtindrien els propietaris si fessin la sol·licitud. A més, el simulador dona informació del cost de la rehabilitació per als propietaris de cada habitatge de l’edifici, i una estimació de la quota mensual que pagaria en cas de que la comunitat de propietaris obtingués un crèdit a cinc, deu o quinze anys.

Una altra de les eines disponibles és el Visor de rehabilitació, que permet obtenir de manera gràfica, mitjançant un plànol amb múltiples capes d’informació, l’estimació del cost de rehabilitació de cada edifici i la subvenció estimada, així com saber si disposa de la inspecció tècnica de l’edifici (ITE), l’any de construcció i el nombre d’habitatges.

El CMH té en marxa altres campanyes de rehabilitació al territori metropolità. Als barris més vulnerables, s’estan duent a terme actuacions finançades amb un crèdit del Banc Europeu d’Inversions (BEI) de 50 milions d’euros, assumit per l’AMB. Per aquesta via, des del mes de setembre d’enguany i durant els 12 mesos següents, es licitaran mensualment més de sis milions d’euros.

El lloguer social, una altra eina per accedir a una llar

La política d’habitatge impulsada per l’AMB a tot el territori metropolità té diverses línies d’actuació, que preveuen modalitats diferents amb un únic objectiu: garantir a la ciutadania metropolitana l’accés a un habitatge digne i assequible. En els darrers anys, l’AMB ja compta amb un historial d’actuacions amb aquest fi que han estat finançades pel MITMA.

És el cas del protocol signat entre l’AMB, el govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya el desembre del 2020, per fomentar la promoció d’habitatges en règim de lloguer assequible al territori metropolità.

L’objectiu immediat de l’acord era la creació de 1.206 habitatges de lloguer amb una previsió d’execució de quatre anualitats, inclosos dins del Pla per al lloguer assequible, d’àmbit estatal.

En el període 2021-2022, el MITMA ha aportat 10,8 milions d’euros com a subvenció per construir 627 d’aquests habitatges, repartits entre 13 promocions, i que es troben en diferents estats de construcció.

PROMOCIONS INICIADES EL 2021
MunicipiPromocióNombre habitatgesSubvenció
Sant Just DesvernC/ Carolina Catasús30565.033,54 €
Molins de ReiLes Guardioles Fase II611.117.814,90 €
Sant Feliu de LlobregatC/ Pla 4a planta15159.032,11 €
CastelldefelsC/ Pietat721.112.737,14 €
Cornellà de LlobregatCan Bagaria51770.893,42 €
Sant Andreu de la BarcaC/ Josep Pla36673.493,65 €
ViladecansC/ Jaume Balmes, 222460.203,24 €
Sant Feliu de LlobregatAnselm Clavé40539.912,00 €
TOTAL 3275.399.120,00 €
PROMOCIONS INICIADES EL 2022
MunicipiPromocióNombre habitatgesSubvenció
Barberà del VallèsFYTISA UA-13601.039.786,82 €
Molins de ReiLes Guardioles R1335591.014,34 €
Molins de ReiLes Guardioles R1044752.308,87 €
Sant Boi de LlobregatHD241773.110,35 €
ViladecansSector Llevant1202.242.917,62 €
TOTAL3005.399.120,00 €

D’aquests 627 habitatges, 197 ja s’han lliurat o es lliuraran en els propers mesos; són els corresponents a promocions situades als municipis de Molins de rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Cornellà de Llobregat. Els 430 habitatges restants, situats a Castelldefels, Sant Andreu de la Barca, Viladecans, Barberà del Vallès, Molins de Rei i Sant Boi de Llobregat, es troben en diferents fases d’execució.

En els propers dies, d’acord amb el protocol signat el desembre del 2020, es concretaran les promocions d’habitatges corresponents a l’any 2023 per construir 254 nous habitatges amb protecció oficial de lloguer als municipis de Cornellà de Llobregat, Montgat, Sant Just Desvern i Sant Vicenç dels Horts, fet que suposarà una aportació de 5,2 milions d’euros més.

’altra banda, els diferents organismes dependents de l’AMB dedicats a la creació d’habitatge, en els últims anys han facilitat el dret essencial d’accés a l’habitatge i ho seguiran fent en el futur.

1.801 habitatges promoguts en quatre anys

L’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), que desenvolupa i coordina el pla d’habitatge de l’AMB, ha promogut 1.801 habitatges en el període 2019–2023, 560 dels quals són de venda i 1.241 de lloguer. Aquests habitatges es troben en diferents fases:

 • 561 habitatges acabats en 9 promocions
 • 407 habitatges en construcció en 8 promocions
 • 326 habitatges en diferents fases d’execució
 • 507 habitatges per iniciar el concurs

El model d’habitatge construït de l’IMPSOL es basa en tres eixos principals: sostenibilitat, innovació i inclusió. Dona lloc a un nou model d’habitatge flexible i amb perspectiva de gènere, que s’adapta a les noves maneres de viure i a una societat que canvia cada cop més ràpidament: s’eliminen els espais de passadissos per incrementar els de les estances; les peces de l’habitatge tenen dimensions similars per flexibilitzar els usos que s’hi poden desenvolupar, permeten adaptar-se millor a futurs canvis i trenquen les jerarquies espacials més tradicionals.

A més, la crisi energètica ha fet prioritzar l’eficiència energètica i la minimització dels residus en les propostes. Els edificis han de pretendre, no només cobrir la necessitat residencial, sinó apropar-se al que ha de ser un edifici de consum gairebé nul (reduir la petjada ecològica i minimitzar les emissions de CO2 i la demanda energètica posterior).

Construcció de 4.500 habitatges de lloguer assequible en 8 anys

Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), l’operador metropolità d’habitatge de lloguer assequible participat en un 50 % pel sector públic (25 % AMB i 25 % Ajuntament de Barcelona) i en un 50 % pel sector privat (NIC RESIDENCIAL, SL, societat formada per Neinor Homes i Cevasa), és una fórmula de col·laboració amb paritat publicoprivada pionera a Espanya.

HMB construirà en un termini d’entre 6 i 8 anys 4.500 habitatges protegits de lloguer assequible per sota del preu de mercat, la meitat a Barcelona ciutat i l’altra meitat a la resta de municipis de l’àrea metropolitana. Per aconseguir-ho, entre els tres socis preveuen invertir 600 milions d’euros.

Actualment, només l’1,8 % dels habitatges de l’àrea metropolitana de Barcelona són de lloguer social, una xifra que queda molt lluny del 15 % que recomana la Llei del dret a l’habitatge. Amb la construcció d’aquests habitatges, HMB contribuirà a frenar la tendència a l’alça dels preus que pateix el mercat metropolità i a fer front a l’emergència d’habitatge.