Presentació de l’Agrupació dels Arquitectes sènior del COAC

Presentació de l’Agrupació dels Arquitectes sènior del COAC

Dimecres 2 de novembre a les 18:30h. a La Capell (Plaça Nova, 5)

Convocatòria del primer acte públic de sènior/a, l’Agrupació d’Arquitectes Sènior del COAC, per arquitectes majors de 60 anys.

Es treballarà sobre tres principis:
CULTURA, amb la voluntat de mantenir-nos al dia en aspectes de l’actualitat arquitectònica, i també de la cultura en general, es a dir literatura, arts plàstiques, etc.
OPINIÓ, amb intenció d’actuar com un grup influent en el govern col.legial.
ACOMPANYAMENT, amb un doble objectiu. Per una banda ajudar als col.lectius joves a incorporar-se al món professional. I per un altra incidir en els aspectes de salut i comfort que corresponen a l’edat del nostre col.lectiu.