Puntals grocs plantats | Xavier Monteys

Puntals grocs plantats | Xavier Monteys

Publicat el dijous, 5 de juny del 2014, a EL PAIS

La inauguració recent d’un petit espai urbà, a l’avinguda de Vallcarca, just per sobre de la plaça Lesseps de Barcelona, ha fet sorgir la polèmica, de la qual s’han fet ressò la televisió i la premsa. Es tracta d’un espai menut, una resta urbana encaixada entre tres carrers –Bolivar, Ballester i l’avinguda de Vallcarca– que no és més que l’expressió d’un conjunt d’intervencions i plans coneguts com microurbanitzacions, engegades per Hàbitat Urbà. En el solar en qüestió, primer es va proposar let-hi uns horts urbans corn a resultat d’un concurs entre entitats per l’esmentat pla, cosa que va ser rebutjada pels veïns i més tard un espai lliure. E1 que s’ha dut a terme finalment ès una proposta provisional d’escenari urbà caracteristic d’aquesta poca de pobresa interessada. Les xifres dels elements emprats en aquest projecte són molt expressives: dotze puntals tubulars d’acer de color groc plantats segons una reticula d’uns vuit metres, quatre llums, quatre seients de plàstic de color amb respatller (els estrictament obligatoris), dos grups de tres bancs de formigó, quatre arbres, uns quants metres de cable d’acer i sacs de sauló. La proposta assajada en aquest racó urbà s’ha estès ara al solar del davant, tot donant sentit a la seva concepció. Els veins reclamen un espai més humà i rebutgen el disseny,per a satisfacció dels mitjans.

És cert que a primera vista és radical i antipàtic, però també és cert que amb un pressupost no raquitic (aqui és de 58 euros el metre quadrat) es podria millorar. En qualsevol cas, el problema no és el disseny del – diguem-ne – mobiliari d’aquest lloc, sinó el lloc en si mateix. E1que ara veiem són les testesd’un accident urbanistic. Una reforma urbana que encara necesita temps per acabar-se, seguint les instruccions del que el planejament urbanistic va decidir després de successius plans per a aquest lloc urbà. És tan sols una mostra del que es proposava fa ara gairebé 12 anys: enderrocar una estreta ilia de cases amb davants i darreres, entre el carrer Bolivar i l’avinguda de Vallcarca.

Aquesta avinguda, tan particular per la presència del viaducte de Vallcarca, està afectada pràcticament des que tenim memòria democràtica, i el resultat de tantes afectacions i versions urbanistiques ha dut a destrossar-ne el teixit urbà. Fa tant de temps que això dura que el barri s’ha degradat i ha aparegut un conjunt de solars buits considerable. E1 que l’Ajuntament de Barcelona va anomenar Pla de Buits sembla haver estat inventat per al planejament de Vallcarca, un pla no per fer ciutat sinó per fer buits urbans. L’amplada excessiva d’aquesta avinguda desdibuixa la part nord de la plaça Lesseps, que queda sense un fons adequat en aquest costat i accentua els problemes que no ha resolt el repertori metàl•lic que prova d’endreçar-la. La façana de l’edifici d’una institució d’inspiració religiosa, el Refugi d’Obreres, sobre l’avinguda acaba amb qualsevol esperança d’arreglar-ho. És tan lletja que al sen costat la façana de la desapareguda Casita Blanca, amb les seves finestres de perdianes sempre tancades, sembla ara, en el record, virtuosa. Si existeix el pecat en matèria de faqanes, la del Refugi d’Obreres ho és.

L’equivocació d’aquest lloc no és la seva dotació, sinó el planejament, un dels pitjors d’aquest anys a Barcelona, i que aquesta intervenció, sens dubte, millorarà. E1 poc pressupost no tan sols es fa present en els escassos elements col•locats, sinó també en la concepció mateixa. Aqui l’economia són els puntals grocs que fan de suport, l’ordre dels quals convida a veure’ls com un petit sistema, i que expressen que avui el disseny del’espai púlblic és canviant, que no és complet sense l’acció dels veïns. Per expressar-ho d’una altra manera, aqui els elements metàl•lics estan plantats corn en una vinya i, en canvi, a la veina Lesseps, com en un jardi capritxós. Dir que l’espai no té ombres és, pel cap baix, impaciència a la vista dels arbres que el pressupost permet (de fet, s’hi afegiran tendals, és a dir que ampliaran el pressupost).

Acusar el disseny de l’espai de poc sensible és no veure que l’insensible és el pressupost. Particularment, em sembla que l’opulència exhibida a la plaça Lesseps no fa sinó que mirem aquest espai amb certa simpatia. Allà fins i tot el desplom informal dels fanals transmet la concepció d’un espai acabat, i aquí en canvi està per fer. Són les accions dels veins, penjantdels cables i dels puntals garlandes, llums o tendals, els qui poden completar-lo, civilitzar-lo i donar-li sentit. Allh es van atrevir fins i tot a pintar de colorgris marina de guerra la xurreria, que va veure aixi silenciada la seva estètica de fira. Aqui, en canvi, la fira està per fer. Si els veïns volen, és clar.

Foto: Dotze puntals i poques cadires és la solució a un solar buit a prop de la plaça Lesseps, a Vallcarca / C.Ribas