SANT JORDI ’22 | ‘Paisatges habitacionals’ | AMB·IMPSOL i AxA

SANT JORDI ’22 | ‘Paisatges habitacionals’ | AMB·IMPSOL i AxA

Signatures a La Capell de 12:30 a 13:30h.

Aquesta publicació és un projecte editorial que es desenvolupa des de dues aproximacions al paisatge habitacional.

D’una banda, el paisatge es documenta des d’una comprensió geogràfica de l’habitar, una descripció del projecte de l’habitatge col·lectiu des de punts de vista específics que configuren el llibre com un dispositiu d’observació intencionat de l’habitatge social on es despleguen les idees que han estat produïdes pel col·lectiu d’arquitectes a través dels concursos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) durant els darrers anys.

En una segona aproximació al paisatge habitacional, el llibre s’entén com a paisatge vist des d’una comprensió ecològica de l’habitar, com una relació dinàmica funcional entre els components que el conformen.

Una compilació de fragments, idees, imatges, documents tècnics, textos que es disposen de manera que en llegir el llibre es constitueixen en un acte performatiu de projecció per part del lector, fent-lo partícep en la definició de les ecologies de l’habitatge.