Sobre la biblioteca de Blanes… | Artigues & Sanabria Arquitectes

Sobre la biblioteca de Blanes… | Artigues & Sanabria Arquitectes

-[…] voldríem incidir en el fet que una obra d’Arquitectura no és solament una “construcció”. Una obra d’Arquitectura com la Biblioteca, que ha estat publicada i nominada en multitud de premis i publicacions té darrere seu una disciplinarietat i una cultura que van molt més enllà de mirades massa superficials, poc rigoroses i amb molt poc contingut

Publicat a la revista Celobert 216, novembre 2023

El projecte de la biblioteca Municipal de Blanes, es va realitzar després d’un Concurs d’Arquitectura i es va finalitzar l’any 2002.

En un inici l’emplaçament es va localitzar més a prop del mar, per davant del poliesportiu. Posteriorment, es va desplaçar a la part posterior, però va seguint prioritzant la seva mirada cap al mar.

Funcionalment la biblioteca planteja dues àrees diferenciades. Una d’elles més íntima lligada a l’estudi i a la lectura de llibres, localitzada en una zona més reclosa on estudiar sense distraccions. Aquesta zona en penombra, també és òptima per l’ús de pantalles d’ordinador.

L’altra àrea, més pública, on llegir diaris i revistes, que no necessiten tanta concentració.

Aquests dos àmbits, també es reflecteixen a l’exterior. Un d’ells més tancat, amb obertures de petita dimensió que serveixen per visualitzar puntualment cap a l’exterior, l’altra, més obert, representant una àrea més pública i orientada amb visió cap al mar. Aquest àmbit es conformarà a través d’una gran vidriera que tant servirà per mirar des de dintre, com per mirar des de fora, amb la voluntat que sigui un intercanvi amb la ciutat. La biblioteca “surt” cap a la ciutat i “entra” des de la ciutat, en una relació oberta entre els dos mons.

Aquesta dualitat entre lo tancat i l’obert, és la base de la concepció de la nostra biblioteca, i per això el jurat l’hi va atorgar el primer premi en el Concurs de projectes arquitectònics.

Serà des d’aquest plantejament, que introduir un mural urbà sobre la part tancada de la biblioteca, no solament està en contra de la seva concepció arquitectònica, sinó que provoca una gran contradicció en tot el conjunt, desvirtuant la potència de “l’ull” de la biblioteca sobre la ciutat, minimitzant la seva importància, i a la vegada tampoc aconsegueix que el mural sigui protagonista, donat que al seu costat ja disposa d’un “mural arquitectònic” de primera magnitud. Massa coses en poc espai, i massa protagonistes.

La presència d’aquest mural canvia el concepte arquitectònic de l’edifici i a la vegada es menysvalora la seva pròpia presència, allunyat d’un lloc NEUTRE, i sense reclams col·laterals, que és on s’ubiquen normalment aquests tipus de murals.

Finalment, voldríem incidir en el fet que una obra d’Arquitectura no és solament una “construcció”. Una obra d’Arquitectura com la Biblioteca, que ha estat publicada i nominada en multitud de premis i publicacions té darrere seu una disciplinarietat i una cultura que van molt més enllà de mirades massa superficials, poc rigoroses i amb molt poc contingut.

Ho lamentem!!!