VISITES AxA | VISITA A L’OBRA DE 140 HABITATGES DOTACIONALS AL C/ VENEÇUELA DE BARCELONA

VISITES AxA | VISITA A L’OBRA DE 140 HABITATGES DOTACIONALS AL C/ VENEÇUELA DE BARCELONA

DIVENDRES 2 DE DESEMBRE A LES 15:00h.

La proposta atén les directrius del planejament resseguint les alineacions del carrer Veneçuela i el passatge per cercar una solució de continuïtat i cosit amb el futur edifici veí. L’alineació del xamfrà no només completa els quatre xamfrans de la illa que abasta el planejament, sinó que, a més, recupera un dels trets característics de l’Eixample Cerdà i de la identitat de Barcelona. L’ajust de l’edificabilitat s’aconsegueix esponjant l’interior de la volumetria mitjançant uns patis la secció dels quals s’amplia per absorbir més llum i aire, i qualificar així tant els habitatges com els espais intermedis.

Es proposa estratificar els diferents usos: allotjaments a planta baixa, habitatges de lloguer social entre la primera i la quarta planta, i els habitatges per a gent gran, que passen més temps a casa, ocupen les tres darreres plantes que gaudeixen de millor incidència solar. A més, en situar-se a prop de la coberta, la bugaderia col·lectiva, els estenedors i els horts urbans activen un espai exterior que expandeix la manera d’habitar de la gent gran més enllà del confí de la casa.

Arquitectes per l’Arquitectura, amb la Constructora de Calaf, organitza per als seus socis la visita d’aquesta obra, guiada pels seus autors, l’estudi Peris + Toral.


Places limitades | Inscripció prèvia i més informació a info@arqxarq.es