4t Seminari ‘Arquitectura i Territori’: ‘Construccions agràries i ramaderes: explotació i paisatge’

4t Seminari ‘Arquitectura i Territori’: ‘Construccions agràries i ramaderes: explotació i paisatge’

El quart seminari ‘Arquitectura i Territori’ tindrà lloc a Sant Ramon, La Segarra, i es desenvoluparà entre els dies 3 i 10 de setembre. Dirigit a estudiants de darrer curs.

director: Ramon M. Puig

professors: Claudi Aguiló, Antonio Cayuelas, Jaume Farreny, Julio Mejón.

Termini d’inscripció: fins el 20 de juny.

Adreçat a alumnes de darrer curs.

Enviar les sol·licituds per correu electrònic a info@arqxarq.es, incloent el CV, i opcionalment un breu currículum gràfic en un DIN-A3 amb una breu explicació dels motius per optar a aquest seminari.

Es comunicarà els admesos durant la setmana del 26 de juny.

La plaça inclou totes les despeses del seminari excepte el transport.


‘Aquest Seminari d’Arquitectura i Territori que organitza Arquitectes per l’Arquitectura es desenvoluparà a la comarca de La Segarra, a l’altiplà central de Catalunya, al municipi de Sant Ramon a tocar Cervera, la capital de la comarca.

L’objecte de treball serà l’estudi de les diverses relacions entre el terreny no urbanitzable i les edificacions agràries i ramaderes. La valoració del territori tant des del punt de vista històric i patrimonial fins al productiu es més que evident. Aquesta activitat preserva valors i funcions que es perdrien sense els conreus i la ramaderia, aporta qualitat al medi natural, als espais agraris i al paisatge, i te conseqüències positives i duradores envers un territori endreçat en un àmbit que transcendeix àmpliament l’extensió específica de la seva actuació. Es una zona que també es veu afectada pel greu problema de l’èxode cap a les ciutats i el desequilibri que tot això comporta, amb el deteriorament dels nostres paisatges.

El Seminari vol plantejar els aspectes a tenir en compte per fer del territori un espai lliure fruit de la interacció entre la natura, l’home i les activitats que hi desenvolupa, principalment agràries i ramaderes, tasques que amb els seu desenvolupament configuren la visió dels diferents paisatges. Una normativa per garantir una correcta inserció paisatgística i territorial de les edificacions agràries i ramaderes aïllades és absolutament necessària, com és present en qualsevol altre sector d’activitat o tipus del sòl. Aquesta normativa d’interès públic ha de regular els equipaments, instal·lacions, infraestructures i construccions de l’activitat agrícola i ramadera que son presents en una gran part del territori. Seran reflexions i comprovacions sobre normes que han que regular aquests equipaments, fer una valoració del seu impacte en el paisatge, i estudiar la seva integració de forma natural o neutra amb l’estudi de les seves proporcions, dimensions i escala, materials i cromatisme. Sabem que no es exclusivament un tema arquitectònic, si no que també te una vesant productiva i social.

El seminari es desenvoluparà al Santuari de Sant Ramon Nonat, edifici religiós declarat bé cultural d’interès nacional que comprèn un antic convent, una església barroca i un claustre d’estil neoclàssic, situat al municipi de Sant Ramon. L’antic convent és la part més antiga (1675), encara que reformat el 1798 i té dues plantes, el pis de dalt amb habitacions dels monjos i el pis de baix, amb altres estances.

TEMES A DESENVOLUPAR

 Es triaran tres situacions reals, en diferents llocs i amb plantejaments diferenciats, per proposar diverses solucions per tal de que del conjunt de casos estudiats esdevinguin diferents conclusions que facilitin aquesta relació tan important i imprescindible entre Arquitectura i Paisatge.

No es pot oblidar que els nostres paisatges formen part de la nostra memòria col·lectiva i la nostra identitat. S’ha de tenir una atenció acurada i intel·ligent cap el medi, tenint en compte la reutilització i millora d’edificis existents de qualitat i localització adequades, així com establir la necessitat de contemplar la intervenció urbanística des de totes les perspectives possibles, ja siguin construccions o instal·lacions destinades específicament a la criança de animals o be al conreu d’espècies vegetals, la guarda de maquinaria o l’emmagatzematge i transformació de productes.’