7è CONCURS DE DISSENY ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA, AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

7è CONCURS DE DISSENY ARQUITECTES PER L’ARQUITECTURA, AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

AxA conjuntament amb l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona convoquen un concurs d’idees per a joves arquitectes i estudiants. Aquesta convocatòria busca una proposta arquitectònica i un nou ús per al Molí d’en Torrella a Sabadell

Arquitectes per l’Arquitectura conjuntament amb l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona convoquen un concurs d’idees per a joves arquitectes i estudiants d’arquitectura. Aquesta convocatòria planteja la necessitat de buscar una proposta arquitectònica i un nou ús per al Molí d’en Torrella a Sabadell. Es tracta d’un dels molins més emblemàtics de tot el riu Ripoll, que forma part del catàleg de monuments patrimonials del municipi de Sabadell, i de l’inventari del Patrimoni Arquitectonic de Catalunya, en aquests moments es troba en avançat estat de degradació.

Promoure la reflexió al voltant de la recuperació d’estructures industrials d’interès patrimonial que han caigut en desús al territori degut als canvis en els models d’industrialització és doncs, tema d’interès central en la nostra regió.

La proposta, en tant que emmarcada dins del Parc Fluvial del Ripoll, pot ser plantejada des d’una escala més territorial, per acabar incorporant el molí dins la proposta general, o es pot tractar d’una proposta completament local, centrant-se exclusivament en el molí d’en Torrella, però tenint en compte la seva relació amb el context i el territori. Queda a llibertat dels participants decidir l’escala i grau d’intervenció de la proposta, però que haurà d’acabar materialitzant-se amb una proposta arquitectònica i d’ús.

Podeu trobar més informació www.arqxarq.es, i fer consultes a info@arqxarq.es

LA DATA LÍMIT D’ENTREGA ÉS EL 10 DE DESEMBRE DE 2019

Es poden consultar les bases AQUI