Aval tècnic al trasllat del Clínic a les pistes universitàries de la Diagonal

Aval tècnic al trasllat del Clínic a les pistes universitàries de la Diagonal

L’informe que han dirigit Ramon Sanabria (AxA) i Ramon Canal, descarta set ubicacions més preseleccionades per diverses raons

Publicat a La Vanguardia el 19 de novembre de 2021 | Óscar Muñoz i Ramon Suñé

L’informe sobre les ubicacions destaca la possibilitat de construir un parc sanitari pluridisciplinar

Les pistes esportives de la Universitat de Barcelona (UB) de la zona alta de la Diagonal són la millor ubicació per al nou hospital Clínic, segons l’informe tècnic presentat a les administracions dijous. Aquest emplaçament, com va avançar La Vanguardia el 14 de setembre, permetria acollir els prop de 250.000 metres quadrats necessaris per cobrir les neces­sitats actuals del centre i les futures ampliacions, i així s’uniria en un únic complex l’activitat assistencial, investigadora i docent, cosa que crearia un gran parc sanitari multidisciplinari.

El document, que han dirigit Ramon Sanabria i Ramon Canal, comissionats que s’han encarregat dels aspectes urbanístic i mèdic, respectivament, descarta set ubicacions més preseleccionades per diverses raons, principalment perquè no disposen de la superfície necessària o perquè tenen una planificació que impedeix aquest ús concret.

Abans de prendre la decisió sobre el trasllat, s’ha d’acordar com es compensarà la UB

El sòl disponible a les pistes de la UB, 96.700 m2, i una uperfície d’obra nova de 225.000 m2és més que adequat. El programa funcional preveu 180.000 m2 d’assis­tència, 40.000 m2 de docència i 30.000 m2 d’investigació que, afirma l’informe, hi cabrien totalment i permetrien futurs creixements del complex sa­nitari. Amb aquestes mag­nituds, afegeix, “els índexs d’edificació serien els més baixos de totes les opcions estudiades”.

Pel que fa a la tipologia del centre, continua el document, “l’emplaçament suposaria apostar per un model de campus de salut obert i espais d’esbarjo associats amb pacients i familiars i la resta dels usuaris”. També es posa en relleu que es tracta d’una zona a desenvolupar. “La ubicació –continua– suposaria donar una nova oportunitat a una gran àrea de la ciutat amb els municipis veïns (l’Hospi­talet i Esplugues de Llobregat), amb la possible creació d’un nou barri al costat dels sectors hospitalari, biosanitari, bio­tecnològic, esportiu i univer­sitari”.

L’informe destaca que seria un emplaçament adequat per al trànsit d’ambulàncies i s’hi podria ubicar un heliport

La mobilitat és un element clau. Malgrat la situació estratègica, al costat de la B-23 i la ronda de Dalt, el document recorda que s’ha de fer “una anàlisi adequada de les instal·lacions d’accés, tant en vehicle privat com en transport públic (xarxa de metro), actualment insuficients”. També posa en relleu que seria un emplaçament adequat per al trànsit d’ambulàncies i s’hi podria ubicar un heliport.

Traslladar el Clínic fora del centre de Barcelona, però sense sortir de la ciutat, és, apunta també el document, una oportunitat. “Podria possibilitar que quedessin lliures diferents centres de què disposa l’hos­pital en altres zones de la ciutat, cosa que permetria reduir la densitat a la zona de l’Eixample i facilitar la cons­trucció d’altres equipaments i zones verdes en un districte amb molta densitat i amb
falta d’aquest tipus d’equipaments”.