Carla Armengol presenta a la Galeria OAB

Carla Armengol presenta a la Galeria OAB

Inauguració de l’exposició ‘Translacions: De la matèria a la ment’ el 27 d’abril a les 19:00h.

Carla Armengol Torm, ARTISTA EN FORMACIÓ

Arquitecta amb formació empresarial, he forjat una amplia experiència en gestió financera i patrimonial dins d’empreses familiars. Actualment m’hi dedico amb molta menys intensitat per poder-ho compaginar amb la formació i la creació artística, l’esport, la lectura i la meva família.

Pel mitjà del gravat i dels materials de la construcció, trasllado a la plàstica i de manera transversal els aprenentatges racionals i emocionals que he adquirit en la vida professional i personal. Treballo amb imatges que em fan reflexionar sobre les meves inquietuds derivades de l’actualitat contemporània i que em permeten formular noves qüestions en la projecció de la nostra realitat. Vinculada novament amb els elements naturals, dels que sovint ens veiem privats per l’artificiositat de les ciutat, connecto amb la meva pròpia essència, aquí i ara.


GALERIA OAB | Còrsega 254 baixos | 08008 Barcelona